Gedeeltelijke herziening van het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan Borgloon

Het gemeentebestuur van Stad Borgloon deelt mee dat door de deputatie in zitting van 17 september 2014 de gedeeltelijke herziening van het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan Borgloon definitief werd goedgekeurd.
De gedeeltelijke herziening van het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan Borgloon werd definitief vastgesteld door de gemeenteraad van Borgloon in zitting van 24 juni 2014.
De beslissing treedt in werking 14 dagen na publicatie in het Belgische Staatsblad. Deze publicatie is verschenen op 29-10-2014.

afdrukken