Gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan "Centrum" Borgloon

Het gemeentebestuur van Stad Borgloon deelt mee dat door de deputatie in zitting van 2 oktober 2014 het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan “Centrum” Borgloon definitief werd goedgekeurd.
Het RUP Centrum werd definitief vastgesteld door de gemeenteraad van Borgloon in zitting van 24 juni 2014 en bevat een toelichtingsnota, een plan met de bestaande juridische en feitelijke toestand, stedenbouwkundige voorschriften en een grafisch plan. De beslissing treedt in werking 14 dagen na publicatie in het Belgische Staatsblad. Deze publicatie is verschenen op 12 november 2014.
 
De plannen liggen voor iedereen ter inzage in het Administratief Centrum “Kanunnikenhuis”, Speelhof 10 te Borgloon tijdens de openingsuren.
 

afdrukken