Bekendmaking goedkeuring actualisatie Ruimtelijk Structuurplan Limburg

Volgende documenten liggen ter inzage van het publiek:
– het Besluit van de Vlaamse Regering van 23 juli 2012 houdende de goedkeuring van het document: Actualisatie van het Provinciaal Ruimtelijk Structuurplan (RSPL) samen met de bijlagen bij dit besluit: een versie van het document RSPL (gecoördineerde versie 2012): http://www.limburg.be/RSPL
– het besluit van 16 mei 2012 van de procincieraad van Limburg betreffende definitieve vaststelling van de gedeeltelijke herziening van het RSPL
– het advies van de provinciale commissie voor ruimtelijke ordening (Procoro) van 7 maart 2012
– een kopie van de publicatie van het Belgisch Staatsblad van 6 september 2012

Deze document kun je ook raadplegen in het administratief centrum, dienst Woon- en Leefomgeving, Speelhof 10 te Borgloon tijdens de openingsuren van de dienst Woon- en Leefomgeving

RSPL - Provincieraadsbesluit

RSPL - Integraal advies Procoro 07.03.2012

RSPL - Actualisatie Ministerieel besluit - goedkeuring

RSPL - Belgisch Staatsblad

RSPL - bevestiging ter inzage

RSPL - brief van de Provincie aan de Limburgse gemeenten

afdrukken