RUP Fruitveiling-Zuid

Screeningsnota RUP Fruitveiling-Zuid ter inzage

De stad Borgloon heeft de procedure tot opmaak van een Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP) opgestart voor de uitbreiding van het nieuwe bedrijventerrein aan de fruitveiling. Na onderzoek door de Vlaamse Overheid blijkt dat dit plan geen aanleiding geeft tot aanzienlijke negatieve milieugevolgen. De gemeente moet bijgevolg geen Milieu Effecten Rapport (MER) opstellen. De screeningsnota en de beslissing zijn hieronder raadpleegbaar, alsook bij de dienst woon- en leefomgeving en op de website van het Departement Omgeving van de Vlaamse Overheid.

Screeningsnota RUP Fruitveiling-Zuid
- Beslissing plan-MER-plicht

afdrukken