Provinciale ruimtelijke uitvoeringsplannen

Een provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan (PRUP) is een instrument om uitvoering te geven aan het provinciaal ruimtelijk structuurplan, waarin de grote beleidslijnen i.v.m. het ruimtelijk functioneren van de provincie zijn weergegeven:

Voor Borgloon zijn er twee PRUP's van toepassing, meer bepaald:

Het PRUP Rioolwaterzuiveringsinstallatie Jesseren bestaande uit een verordenend grafisch plan met bijhorende stedenbouwkundige voorschriften en een weergave van de bestaande feitelijke en juridische toestand goedgekeurd bij ministerieel besluit dd. 05.06.2009

Het PRUP Rioolwaterzuiveringsinstallatie Hoepertingen bestaande uit een bestemmingsplan met bijhorende stedenbouwkundige voorschriften en een weergave van de bestaande en juridische toestand goedgekeurd bij ministerieel besluit dd. 21.12.2005

afdrukken