Notaris

Een woning of grond kopen kan niet zonder de tussenkomst van een notaris. Je kiest best jouw eigen notaris, de taak van een notaris bestaat er namelijk in jouw belangen zo goed mogelijk te verdedigen.
Een notaris beschikt over een grote juridische achtergrond die hij nodig heeft voor het afsluiten van overeenkomsten tussen twee of meerdere partijen.
Voor de aankoop van een pand of grond verricht de notaris heel wat werk achter de schermen. Hij dient verschillende stappen te ondernemen om het proces rond te krijgen. Meteen de reden waarom er zo vaak veel tijd verloopt tussen het aanvaarden van het krediet en de ondertekening van de verkoopsakte. En ondertussen dient hij ervoor te zorgen dat zowel het ‘publieke belang’ als het belang van zijn klant gerespecteerd wordt. Zo bekomen de verkoper en jij de zekerheid dat de overdracht een veilig verloop kent, waarna u zich in alle gemoedsrust eigenaar mag noemen zonder dat het achteraf nog tot een geschil komt.
De notaris dient de historiek van het goed dat je wenst aan te kopen na te gaan, alvorens hij juridische geldigheid toekent aan de aktes. Hij is ook verplicht het contract voor te lezen, een praktijk uit de tijd waarin de meeste mensen niet konden lezen of schrijven. Op die manier vermijdt hij dat later iemand uit het niets opduikt en rechten doet gelden op jouw goed.

Het zijn dat soort onderzoeken die veel tijd vergen en die maken dat de ondertekening van de akte bij de notaris soms op zich laat wachten. Om die tijd wat korter te maken is het dan ook een goed idee om, samen met de bank of andere financiële instelling, meteen de notaris te verwittigen nadat de hypotheeklening is toegekend.

De dag dat de akten ondertekend worden bij de notaris, worden de twee contracten overlopen en luidop gelezen: die van de lening en die van de aankoop. Maar eenmaal dat achter de rug is, ben je de trotse eigenaar van een pand of een perceel grond.

Voor meer informatie www.notaris.be

afdrukken