Vastgoedmakelaar

Een vastgoedmakelaar is iemand die de rol van tussenpersoon uitoefent bij de verkoop, aankoop, uitwisseling, verhuur of afstand van onroerende goederen, rechten op onroerende goederen of handelsfondsen. De vastgoedmakelaar kan tevens activiteiten van beheerder van onroerende goederen of rechten uitoefenen of ook het syndicischap van onroerende goederen in mede-eigendom waarnemen.

De toekomstige vastgoedmakelaar moet erkend worden door het Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars (BIV) en dit op basis van zijn ervaring (vóór 1993) of diploma. Daarna moet hij een stage volgen.

De vastgoedmakelaars moeten zich houden aan een plichtenleer, die onder meer stipuleert dat ze contracten moeten gebruiken die "duidelijk en ondubbelzinnig" opgesteld zijn en verplicht zijn het ereloon schriftelijk vast te leggen... De plichtenleer herinnert er ook aan dat de vastgoedmakelaar moet handelen als een "goede huisvader".

In geval dat een vastgoedmakelaar in gebreke blijft, kan men klacht indienen bij het Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars, een publiekrechtelijke instelling met rechtspersoonlijkheid, die onder meer als taak heeft de strijd aan te binden met de illegale uitoefening van het beroep en het ongeoorloofde dragen van de titel van vastgoedmakelaar, maar ook de taak heeft vastgoedmakelaars die de plichtenleer niet respecteren of overtreden te sanctioneren.
Voor meer informatie www.biv.be

afdrukken