Ruimtelijke planning

De basiswet van 29 maart 1962 betreffende de ruimtelijke ordening en de stedenbouw werd al vele keren gewijzigd. Het nieuwe decreet op de ruimtelijke ordening werd bekrachtigd door de Vlaamse Regering op 18 mei 1999. Het is in werking getreden sinds 1 mei 2000. Het ontwerp van decreet tot aanpassing en aanvulling van het ruimtelijke plannings, vergunningen- en handhavingsbeleid werd samen met het decreet grond- en pandenbeleid door het Vlaamse parlement goedgekeurd op 18 maart 2009. Ze traden in werking op 1 september 2009. 

Lees hier meer over ruimtelijke ordening.

afdrukken