Stedenbouwkundig attest

Heb je reeds concrete bouwplannen maar wil je, alvorens een architect aan te stellen, weten of deze wel gerealiseerd kunnen worden, wil je weten welk volume je mag optrekken, hoe hoog je gebouw mag worden,… dan vraag je best een stedenbouwkundig attest aan.
Het voordeel van deze procedure bestaat erin dat voor dergelijke aanvraag geen volledig uitgewerkt bouwplan moet worden opgemaakt. Noteer wel dat er voor een aanvraag van een stedenbouwkundig attest, een voorstel van bebouwing moet worden ingediend. De plannen kunnen evenwel beperkt worden tot eenvoudige schetsen, die de voorgestelde inplanting weergeven en het beoogde bouwvolume. Je kan deze plannen zelf opstellen, zonder medewerking van een architect.
Het stedenbouwkundig attest wordt afgeleverd op basis van de ingediende plannen. Het geeft aan of het ingediende project in aanmerking komt voor een stedenbouwkundige vergunning of een verkavelingsvergunning. Het attest is louter informatief en heeft niet de waarde van een stedenbouwkundige vergunning of een verkavelingsvergunning. Het beslissende onderzoek vindt pas plaats als je een aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning of een verkavelingsaanvraag indient.
Een stedenbouwkundig attest blijft gedurende twee jaar geldig vanaf het moment van de uitreiking.

Let op! Een gunstig stedenbouwkundig attest is geen stedenbouwkundige vergunning. Je mag dus niet op basis van dit attest de werken starten. Het stedenbouwkundig attest ontslaat je niet van de eigenlijke stedenbouwkundige aanvraag. Je weet nu echter wel waaraan u zich dient te houden.

Een stedenbouwkundig attest kan je aanvragen op de dienst ruimtelijke ordening

Lees hier de contactgegevens van de dienst Woon en Leefomgeving

Een volledig dossier bestaat uit volgende stukken:
- aanvraagformulier
- plannenbundel met inplantingsplan, profieltekeningen en schetsen op schaal
foto‘s
Conform het belastingsreglement op de afgifte van administratieve stukken wordt er voor een stedenbouwkundig attest € 25,00 gevraagd.

Download hier het aanvraagformulier

afdrukken