Stedenbouwkundige inlichtingen

Bijkomend op het stedenbouwkundig uittreksel kan je als notaris, vastgoedmakelaar of particulier stedenbouwkundige inlichtingen aanvragen. Stedenbouwkundige inlichtingen zijn louter informatief en kunnen je meer info verschaffen over een bepaald perceel.
In de stedenbouwkundige inlichtingen worden volgende elementen opgenomen:
- gewestplanbestemming;
- ligging in BPA, RUP of verkaveling;
- vergunningstoestand;
- eventuele ligging in overstromingsgebied;
- eventuele ligging aan gewestweg;
- eventuele ligging binnen ruilverkaveling;
- eventuele beschermingstoestand - ligging binnen het gezichtsveld van een beschermd monument/dorps -of stadsgezicht/beschermd landschap/ankerplaats – inventarisatie bouwkundig erfgoed;

Stedenbouwkundige inlichtingen dienen schriftelijk of via mail Lees hier de contactgegevens van de dienst Woon en Leefomgeving

afdrukken