Stedenbouwkundige uittreksels

Sinds de ontvoogding (bouwen en verbouwenontvoogding) op 1 september 2007 zijn er in Borgloon nieuwe verplichtingen over de informatieverstrekking in akten en overeenkomsten over vastgoed en in de publiciteit die wordt gemaakt over de verkoop (of verhuur voor meer dan 9 jaar) van vastgoed.

Die verplichtingen gelden zowel voor notarissen en vastgoedmakelaars als voor particulieren die hun goed te koop willen stellen. Notarissen en vastgoedmakelaars moeten een stedenbouwkundig uittreksel toevoegen aan de akten en aan de overeenkomsten inzake onroerende goederen.

Iedereen die publiciteit maakt over de verkoop (of verhuur voor meer dan 9 jaar) van vastgoed moet in de tekst van de publicatie over dat goed bepaalde stedenbouwkundige informatie vermelden die terug te vinden is in het stedenbouwkundig uittreksel.

Het stedenbouwkundig uittreksel bestaat uit een uittreksel uit het plannenregister en een uittreksel uit het vergunningenregister (Plannen -en vergunningenregister). Deze uittreksels vervangen de “inlichtingen te verstrekken door de openbare besturen en de notarissen” volgens artikel 63 van het (oude) decreet betreffende de ruimtelijke ordening gecoördineerd op 22 oktober 1996.

Een stedenbouwkundig uittreksel kan schriftelijk of per mail via Lees hier de contactgegevens van de dienst Woon en Leefomgeving

afdrukken