Child-Focus

Bekendmaking noodnummer Child Focus

Het huidige noodnummer 110 voor meldingen in verband met de vermissing of het seksuele misbruik van kinderen verdwijnt en wordt vanaf heden vervangen door het noodnummer 116000.

Voor de burgers heeft dit grote voordelen, omdat het nummer 116000 op termijn in alle Europese landen zal ingevoerd worden.
Met een Europees eenheidsnummer beschikken Belgische reizigers in het buitenland, of vreemdelingen die in België verblijven, steeds over het juiste noodnummer wanneer ze geconfronteerd worden met de verdwijning van een kind.
Het nieuwe nummer is gratis, garandeert desgewenst anonimiteit en is 24 uur op 24, 7 dagen op 7 bereikbaar.

Child Focus

afdrukken