Goedkeuring van het intergemeentelijk lokaal toewijzingsreglement voor sociale huurwoningen

Goedkeuring 8 december 2015 van het reglement door de Minister van Binnenlands bestuur, Inburgering, Wonen, Gelijke kansen en armoedebestrijding.

 

Lees hier de goedkeuring door de minister

Lees hier het reglement

afdrukken