Met pensioen gaan?

Denk je dat je spoedig met pensioen kan gaan? Dan zal volgende informatie je zeker interesseren!
Kom dan eens langs in het Sociaal Huis!!

We geven je informatie en zeggen je wat je allemaal moet doen als je op pensioen wenst te gaan.
Wij doen de aanvraag voor u en helpen je daarna ook om de formulieren in te vullen. Wij leggen een dossier aan en geven de nodige duiding bij uw dossier.

Gerechtigden

Als je werknemer was in België of in het buitenland voor een in België gevestigde werkgever in de privésector hebt gewerkt of als een periode in die hoedanigheid wordt gelijkgesteld , kun je in aanmerking komen voor een werknemerspensioen. Vanzelfsprekend moeten op die tewerkstelling de wettelijke bijdragen zijn ingehouden.

Ingangsdatum van het pensioen

A. GEWONE PENSIOENLEEFTIJD

Zowel mannen als vrouwen op 65 jaar
Het pensioen gaat ten vroegste in op de eerste van de maand volgend op de maand van de verjaardag.

B. VERVROEGDE INGANGSDATUM

Wanneer u op de wettelijke pensioenleeftijd van 65 jaar met pensioen gaat moet u geen pensioenaanvraag indienen. De FPD stuurt u tijdig de nodige formulieren. 

Indien u met pensioen wil gaan op een andere ingangsdatum, mag u uw aanvraag ten vroegste één jaar en ten laatste één maand voor deze datum indienen.


Indien u voltijds conventioneel bruggepensioneerde bent kan uw pensioen slechts ten vroegste op de wettelijke pensioenleeftijd van 65 jaar ingaan en moet u bijgevolg ook geen aanvraag indienen.

De minimumleeftijd voor toegang tot het vervroegd pensioen op 60 jaar wordt gefaseerd opgetrokken als volgt:

Datum

Minimumleeftijd

Loopbaanvoorwaarde

Uitzonderingen lange
loopbaan

2016

62 jaar

40 jaar

OP 60 jaar bij 42 jaar dienst
Op 61 jaar bij 41 jaar dienst

2017

62,5 jaar

41 jaar

Op 60 jaar bij 43 jaar dienst
Op 61 jaar bij 42 jaar dienst

2018

63 jaar

41 jaar

Op 60 jaar bij 43 jaar dienst
Op 61 jaar bij 42 jaar dienst

Vanaf 2019

63 jaar

42 jaar

Op 60 jaar bij 44 jaar dienst
Op 61 jaar bij 43 jaar dienst

2. Van zodra een werknemer op een bepaald ogenblik voldoet aan de leeftijds- en loopbaanvoorwaarden om met vervroegd pensioen te gaan kan hij later altijd met vervroegd pensioen gaan, ook al voldoet hij op die latere ingangsdatum niet aan de strengere voorwaarden die dan gelden. M.a.w. wie in 2012 voldeed aan de voorwaarden voor vervroegd pensioen, kan met pensioen gaan in 2013, 2014, 2015 ook al gelden dan andere en strengere voorwaarden.

Aanvraag van het pensioen

Je aanvraag, voor RUST OF VERVROEGD RUSTPENSIOEN en dit voor zowel werknemers als zelfstandigen, moet je bij voorkeur indienen bij het stadsbestuur van uw hoofdverblijfplaats.
Ook voor de aanvragen van het OVERLEVINGSPENSIOEN, de INKOMENSGARANTIE VOOR OUDEREN moet je terecht bij het stadsbestuur.
Personen die in de OPENBARE DIENST hebben gewerkt (“vastbenoemd”) moeten voor hun pensioen terecht bij de personeeldienst van hun werkgever. Voor de jaren die men gewerkt heeft bij een andere werkgever (niet openbare dienst) moet je terecht bij het stadsbestuur.

Je mag je pensioen ten vroegste 1 jaar vooraf aanvragen.

Wanneer kan ik met pensioen?

Dit is een veelgestelde vraag.
Maak eerst een afspraak met het Sociaal Huis (Dirk Vandersmissen) en kom dan langs met je identiteitskaart en de bijhorende code.
Wij kunnen uw pensioendatum opzoeken (datum waarop u ten vroegste op pensioen kan). Tevens is het mogelijk om u een overzicht te geven van uw beroepsloopbaan.

AFSPRAAK: 012 39 83 68

Waar aanvragen?

SOCIAAL HUIS BORGLOON
OCMW gebouw
Graethempoort 3A
3840 BORGLOON
tel. 012 39 83 68

Iedere maandag tot en met donderdag tijdens de openingsuren.
Eerst een afspraak maken aub:   012 39 83 68

Welke documenten en gegevens moet ik mee brengen?

Identiteitskaart en de daarbij horende PINCODE

Meer info?

FDP
Zuidertoren
1060 BRUSSEL
tel. 1765

Lees hier meer over de FDP

GEWESTELIJK BUREAU FDP - werknemers
Ridder Portmansstraat 16
3500 HASSELT
tel. 1765

FDP - RSVZ
Jan Jacobsplein 6
1000 BRUSSEL
tel. 1765

Lees hier meer over de FDP - RSVZ

GEWESTELIJK BUREAU FDP - zelfstandigen
Leopoldplein 16/5 derde verdiep
3500 HASSELT
tel. 1765

MEER INFORMATIE?

tel. 012 39 83 68

stuur een e-mail naar het Sociaal Huis

afdrukken