Seniorenadviesraad: doelstellingenDe hoofddoelstelling van de Seniorenadviesraad Borgloon is voornamelijk het geven van adviezen aan het stadsbestuur en het O.C.M.W. over alle mogelijke aspecten van de samenleving die voor de senioren van belang zijn. En dat zijn er nogal wat:

* veiligheid
* sociaal-cultureel leven

* huisvesting
* gezondheid

* mobiliteit
* milieu en ruimtelijke ordening

* fiscaliteit
* materiële bijstand

* stedelijke dienstverlening
* inspraak en participatie

* informatiedoorstroming
* onderwijs

De laatste adviezen die de Seniorenadviesraad uitbracht bij de plaatselijke beleidsmensen hadden betrekking op: ’Verhogen van het veiligheidsgevoel bij senioren en de veiligheid in het algemeen‘ – ’Mobiliteit‘ – ’Tussenkomst personenalarm‘ – ’Selectief ophalen huisvuil bij minder mobielen‘ – ’Aanpassing subsidiereglement seniorenbonden‘.
Eén van de laatste concrete resultaten is de start van de minder-mobielen centrale.
Momenteel is de Seniorenadviesraad bezig met adviezen te formuleren rond de opstart van een dorprestaurant.

De adviezen worden geformuleerd door de leden van de seniorenraad die maandelijjks bijeenkomen. In de maandelijkse vergaderingen zitten zowel vertegenwoordigers van seniorenbonden als niet-gestructureerden. De adviezen ontstaan nà eigen onderzoek (bv. a.d.h.v. de resultaten van een zelf georganiseerde enquête).

Naast het uitbrengen van advies heeft de Seniorenadviesraad de opdracht:

* om informatie allerhande te verzamelen en kenbaar te maken ten behoefte van de senior.
* om het overleg, de coördinatie en samenwerking tussen de verschillende seniorenorganisaties te bevorderen en eventueel te organiseren.
* om inspraak van de brede bevolking mogelijk te maken bij de opbouw van het plaatselijk seniorenbeleid.
* om afgestemde initiatieven mogelijk te maken en eventueel zelf te organiseren.

afdrukken