Door het rijksregister, digitaal, ondertekende uittreksels

Hoe werkt het?

Om deze uittreksels te kunnen aanvragen, moet je in het bezit zijn van een eID en je computer moet uitgerust zijn met een geïnstalleerde kaartlezer.
Het programma Acrobat Reader moet geïnstalleerd zijn. Je kan dit gratis downloaden van de website www.adobe.be

Volgende uittreksels kunnen via https://www.mijndossier.rrn.fgov.be aangevraagd worden:

- Uittreksel uit de registers
- Attest van hoofdverblijfplaats (met/zonder historiek)
- Attest van gezinssamenstelling
- Attest van leven
- Attest van Belgische nationaliteit
- Attest van het kiesregister
- Attest van wettelijke samenwoning
- Attest van verblijfplaats met het oog op een huwelijk
- Attest van wijze van teraardebestelling en/of rituelen

Verder kan u ook nog zelf een “transactie” samenstellen en een "adreswijziging" aanvragen.

OPGELET!
De attesten die men verkrijgt via "mijn dossier" dragen de digitale stempel van het Rijksregister en hebben bijgevolg dezelfde juridische waarde als attesten afgeleverd door de gemeente.

Is de informatie in het uittreksel niet correct? Neem dan contact op met onze dienst Bevolking

afdrukken