Bekendmaking 'Concessie voor diensten met als voorwerp de uitbating van een horecagelegenheid in combinatie met een evenementenruimte in de voormalige stoomstroopfabriek Wijnants te Borgloon'

Het bestuur van het Autonoom Gemeentebedrijf van Borgloon (AGBB) stelt de horecagelegenheid en evenementenruimte in de voormalige stoomstroopfabriek Wijnants, Stationsstraat 54, open voor verhuring onder de vorm van een concessieovereenkomst voor een looptijd van 5 jaar.

Wie aan deze inschrijving wil deelnemen, kan hieronder voor meer info de concessieleidraad en alle bijlagen raadplegen. Het offertevoorstel moet uiterlijk op 15 oktober 2018 om 12 uur ingediend worden op het volgende adres met duidelijke vermelding van volgende gegevens:

AGB Borgloon
T.a.v. financiële dienst - overheidsopdrachten
Speelhof 10
3840 Borgloon

Voor alle bijkomende inlichtingen kan contact genomen worden met de secretaris van het AGBB:

Jan Carmans
tel. 012 67 36 06
Stuur een mail naar Jan Carmans

Concessieleidraad en bijlagen:

afdrukken