RUP Konings/Lux/Intesa

Screeningsnota RUP Konings/Lux/Intesa ter inzage

De stad Borgloon heeft de procedure tot opmaak van een Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP) opgestart voor de uitbreiding van de site Konings/Lux/Intesa. Na onderzoek door de Vlaamse Overheid blijkt dat dit plan geen aanleiding geeft tot aanzienlijke negatieve milieugevolgen. De gemeente moet bijgevolg geen Milieu Effecten Rapport (MER) opstellen. De screeningsnota en de beslissing zijn hieronder raadpleegbaar, bij de dienst woon- en leefomgeving of via de website van het Departement Omgeving van de Vlaamse Overheid.

Screeningsnota RUP Konings/Lux/Intesa
- Beslissing plan-MER-plicht
- Bijlage 1
- Bijlage 2
Bijlage 3
- Bijlage 4

afdrukken