Politieverordening omtrent de brandveiligheid in horecazaken en gelijkaardige inrichtingen

Goedgekeurd door de gemeenteraad van Borgloon op 28 februari 2017.


KORTE SAMENVATTING

Deze politieverordening bepaalt de minimale eisen waaraan de opvatting, de bouw en de inrichting van horecazaken of gelijkaardige inrichtingen, waar gelegenheid is tot consummatie van eten of drinken voor bezoekers, moeten voldoen.
Ook van toepassing op alle gebouwen, lokalen of plaatsen waar het publiek kosteloos, tegen betaling of op vertoon van een lidkaart toegang heeft.
Eveneens van toepassing op tijdelijke inrichtingen zoals schoolfeesten, jeugdfuiven e.d.; welke in andere inrichtingen worden gehouden.

Bij elke wijziging van exploitatie of exploitant, bij transformatie- of renovatiewerken, vernieuwing van de binneninrichting, bij wijziging van de netto-vloeroppervlakte, bij bestemmingswijziging en bij elke wijziging die de brandveiligheid kan beïnvloeden, dient voorafgaandelijk een brandveiligheidsverslag aangevraagd bij de burgemeester.
Het openhouden, openen of heropenen van inrichtingen is onderworpen aan een brandweervergunning af te leveren door de burgemeester, na verslag van de territoriaal bevoegde brandweerdienst.

Verder bepaalt deze verordening:
- de inplanting en toegangswegen
- de compartimentering en evacuatie (o.a. het aantal uitgangen)
- voorschriften voor sommige bouwelementen
- de voorschriften inzake constructie van compartimenten en evacuatiewegen. (o.a. breedte en constructie van de trappen, deuren, …)
- de voorschriften van sommige lokalen en technische ruimten (stookplaatsen, verwarmingsinstallaties, keukens, …)
- de uitrusting van de gebouwen (o.a. veiligheidsverlichting, brandbestrijdingsmiddelen,
- onderhoud en periodieke controle (van o.a. liften, elektrische installatie, branddetectie,
- bekledingsmaterialen (dat gemakkelijk brandbare materialen niet als wand- of plafondbekleding mogen gebruikt worden)
- uitbatingsvoorschriften (o.a. de verplichting dat er een veiligheidsregister ter inzage dient te liggen)

Lees hier de gemeenteraadsbeslissing 28.02.2017

Lees hier het volledige reglement

afdrukken