Gemeentelijke premies

Teruggave van het gemeentelijke aandeel der onroerende voorheffing n.a.v. het functioneel verbeteren van woningen gebouwd vóór 22 maart 1962:
Inhoudende volgende werken:
• Werken betreffende het behoud van het gebouw en het voldoen van elementen aan de functionele eisen (dakwerken, weren van vocht uit muren, isolatie van woning, vernieuwen ramen, elektriciteitswerken, installatie gas- en waterleiding, installatie badkamer en wc, installatie centrale verwarming) mits dit gepaard gaat met anderen betoelaagbare verbeteringswerken
• Specifieke werken voor gehandicapten
• Herindeling tot meerdere woningen
Voorwaarden:
• De aanvraag dient te gebeuren door de eigenaar van de woning;
• De woning dient gebouwd te zijn vóór 22 maart 1962;
• De kostprijs van de werken bedraagt min. € 7 500,00 excl. BTW;
• De woning mag gedurende 5 jaar niet verkocht worden;
• Het niet-geïndexeerde kadastraal inkomen van de woning is kleiner dan € 950,00.

Premie:
Het gemeentelijk aandeel in de onroerende voorheffing wordt gedurende 5 jaar terugbetaald.

Reglement teruggave van het gemeentelijke aandeel der onroerende voorheffing  n.a.v. het functioneel verbeteren van woningen gebouwd vóór 1962 - herziening beslissing gemeenteraad van 26 november 2002

Reinigen van gevels en gebouwen:
Inhoudende het reinigen en opfrissen van gevels met het oog op het herstel van de oorspronkelijke toestand, inbegrepen de voorbereiding van het werk, met uitsluiting van alle onderhouds- en herstellingswerken.

Voorwaarden:
• Aanvrager is privé-eigenaar of huurder met contract van min. 9 jaar
• Gebouw is ouder dan 40 jaar en heeft een max. K.I. van € 1 000,00

Premie: De premie bedraagt 25% op het nettobedrag van de werken met een maximum van € 495,00. Uitgaven van minder dan € 250,00 worden niet betoelaagd.
(raadplegen reglement)Plaatsen kunstige uithangborden:
Inhoudende het plaatsen van kunstige uithang- en uitsteekborden voor een handels- of nijverheidsgebouw.

Voorwaarden:
• de uithangborden moeten van bestendige aard en rechtstreeks aan de instelling zijn gehecht (niet vrijstaand) ofwel in het gevelvlak ofwel haaks op het gevelvlak;
• zij moeten vervaardigd zijn uit duurzaam materiaal.
• zij moeten esthetisch en artistiek of folkloristisch verantwoord zijn.
• de tekst voorkomend op het bord moet uitsluitend in de Nederlandse taal zijn opgesteld;
• de uithangborden hebben een maximumoppervlakte van 1,5m² en worden beperkt tot één per handelszaak.

Premie: Het bedrag van de toelage wordt vastgesteld op 75 % van de totale kostprijs van het uithangbord, de kosten van het plaatsen inbegrepen, exclusief BTW, met een maximum van € 750,00 per aanvrager en per pand per jaar.
(Raadplegen reglement)
Toelagereglement voor het uitbouwen van verblijfsaccommodatie:
Inhoudende het inrichten, verbouwen of herinrichten van gastenkamers met een minimum aan comfort, op het grondgebied van Borgloon.

Voorwaarden:
• Elke gastenkamer of appartement moet voorzien zijn van een lavabo met stromend water en verwarming.
• De gebruikers moeten kunnen beschikken over een bad of douche met stromend water en toilet.
• De kamers dienen te voldoen aan de brandbeveiligingsvoorschriften.
• De gastenkamers dienen op een aanvaardbare wijze gescheiden te zijn van de overige lokalen teneinde de privacy van de gasten te verzekeren.

Premie: De toelage bedraagt 20% van de werkelijk gedane kosten met een maximum van € 620,00 per ingerichte kamer. Volgende werken en aankopen kunnen voor subsidie in aanmerking komen:
• ruwbouw- en voltooiingswerken, onroerend van natuur, inzonderheid metselwerk, schrijnwerk, glaswerk, vloer- en wandbekleding, schilderwerk enz.
• installatie, wanneer zij worden aangebracht in de kamers, bestemd voor de toeristen, inzonderheid centrale verwarming, warm en koud water, sanitaire toestellen, elektriciteit en gas, telefoonapparatuur, bemeubeling en andere voorzieningen ter bevordering van het comfort.
(raadplegen reglement)Toekenning subsidies ten gevolge van het diefstalpreventieadvies voor het uitvoeren van inbraakwerende maatregelen ter beveiliging van woningen tegen inbraken
(raadplegen reglement)

Aanvraagformulier

afdrukken