Aankoop elektrische wagens voor technische dienst

  • 22 april 2021

De stad Borgloon vernieuwt stapsgewijs haar wagenpark en kocht drie elektrische voertuigen aan, die door de technische dienst gebruikt zullen worden. Samen met 41 andere Limburgse gemeenten ondertekende Borgloon de burgemeestersconvenant voor Energie 2020 en nadien de burgemeestersconvenant voor Klimaat en Energie 2030. Hiermee engageert het stadsbestuur zich om de CO2-uitstoot op het grondgebied van Borgloon met 20% te verminderen.

De stad deed al eerder enkele belangrijke vergroeningsinvesteringen. Zo werd er bij de bouw van de nieuwe werkplaats voor de technische dienst op Kernielerveld veel aandacht besteed aan energiezuinigheid: op het dak werden 70 zonnepanelen geplaatst en het regenwater wordt opgevangen en gerecupereerd.
Deze zonnepanelen leveren o.a. elektriciteit aan de oplaadpunten van de elektrische voertuigen en het gerecupereerde hemelwater wordt gebruikt om de wagens te wassen.

'De technische dienst is fier en tevreden om de eerste wagens op hernieuwbare energie in gebruik te kunnen nemen. Ook in de toekomst zullen we als stadsbestuur meerdere maatregelen blijven nemen om bij te dragen aan het behalen van de doelstellingen van de ondertekende burgemeestersconvenanten', aldus schepen Jo Feytons.