Belangrijke lokale richtlijnen bij inzetten van seizoensarbeiders

  • 24 juli 2020

Beste landbouwer of fruitteler
 
Wellicht zet u de komende weken buitenlandse seizoenarbeiders in bij het oogsten van uw teelten. 

De situatie van deze seizoenarbeiders verdient op dit moment bijzondere aandacht. In het buitenland is op verschillende plaatsen gebleken dat er een haard is van besmettingen met het coronavirus. 

Daarom vragen wij u met aandrang om deze regels grondig na te lezen en deze ook toe te passen.

  1. Werknemers uit het buitenland die zich inschrijven bij de stad Borgloon als seizoenarbeider moeten een attest voorleggen van maximum 48 uur oud waaruit blijkt dat ze COVID19-negatief getest zijn.
  2. Indien geen attest kan worden voorgelegd, dient u als werkgever te zorgen voor quarantaine-voorzieningen voor deze arbeiders totdat een negatieve COVID19 test voorhanden is. De politie zal dit stelselmatig controleren. De seizoenarbeiders moeten de richtlijnen voor testen en quarantaine volgen. Dit betekent dat ze meteen na aankomst contact moeten nemen met een arts om een eerste test af te spreken.
  3. U dient zich verder te houden aan de Generieke gids met aanbevelingen in verband met de veilige organisatie van de tewerkstelling. Daarbovenop wordt u vanaf dinsdag 28 juli verplicht om dagelijks de temperatuur te nemen van de seizoenarbeiders die bij u in dienst zijn. U dient de temperatuur te registreren. Bij ziektesymptomen en verhoogde temperatuur moet er dringend een arts geraadpleegd worden.


Wij willen tot slot benadrukken dat de seizoenarbeiders, die bij u in dienst zijn, zich ook buiten het bedrijf dienen te houden aan de geldende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Meertalige informatie hiervoor is terug te vinden op de website van het Agentschap Integratie en Inburgering. Verder kunt u ook terecht voor meer informatie op de website Info-coronavirus.be.

Heeft u hierover nog vragen? Aarzel dan niet om contact op te nemen met de dienst Burgerzaken van de stad Borgloon via bevolking@borgloon.be  of via het telefoonnummer 012/67 36 66 of 0497/38 78 90 (Ann Schurmans).

Wij rekenen in ieder geval op uw verantwoordelijkheid als werkgever en wensen u alvast een veilige en succesvolle fruitpluk!