Openbare onderzoeken

Op deze pagina vind je alle openbare onderzoeken die niet te maken hebben met omgevingsvergunningen. De openbare onderzoeken in het kader van aanvragen van omgevingsvergunningen vind je hier.

Openbaar onderzoek waterbeheerplanning

Op 19 december 2018 startte het openbaar onderzoek over het ontwerp voor de waterbeleidsnota 2020-2025 en het tijdschema en werkprogramma voor de stroomgebiedbeheerplannen 2022-2027.

De waterbeleidsnota is een beleidsdocument met de algemene visie op het integraal waterbeleid en een overzicht van de belangrijke waterbeheerkwesties. Het tijdschema en werkprogramma informeert over het voorbereidingsproces voor de stroomgebiedbeheerplannen en de mogelijkheden tot inspraak.

Nog tot 18 juni 2019 kan iedereen opmerkingen bij de documenten indienen via een digitaal inspraakformulier of schriftelijk aan het college van burgemeester en schepenen van Borgloon.

Alle informatie en de documenten die ter inzage liggen kan je hier nalezen.

Publieke inspraak over het plan-MER voor de Stroomgebiedbeheerplannen 2022-2027

Uiterlijk op 22 december 2021 zal de Vlaamse regering de Stroomgebiedbeheerplannen 2022-2027 en het bijhorende maatregelenprogramma vaststellen. De plannen voor Schelde en Maas zullen maatregelen en acties bevatten die moeten zorgen voor een verbetering van de toestand van de watersystemen en voor een betere bescherming tegen overstromingen en droogte.

Om de mogelijke effecten van dat plan op mens en milieu in kaart te kunnen brengen, wordt een procedure voor een plan-milieueffectrapportage opgestart. Je kan vanaf 19 april 2019 tot en met 18 juni 2019 de kennisgevingsnota inkijken en opmerkingen geven.

De kennisgevingsnota kan je hier nalezen. Je kan de nota ook inkijken op het administratief centrum en bij het Team Milieueffectrapportage in Brussel. Tot en met 18 juni kan je je opmerkingen bezorgen aan je stadsbestuur of aan het Team Milieueffectrapportage van het Departement Omgeving, Koning Albert II-laan 20 bus 8, 1000 Brussel of via het mailadres mer@vlaanderen.be.
 

contact-icon

Contactinformatie

Informatie
Administratief centrum Kanunnikenhuis
Speelhof 10
3840 Borgloon
België
012 67 36 63
ma
di
wo
do
vr
za
zo
Gesloten
Paasmaandag
14:00-19:00
09:00-12:00
14:00-16:00
09:00-12:00
14:00-16:00
09:00-12:00
Gesloten
Gesloten
22 april gesloten
1 mei gesloten