Vergaderdata gemeenteraad

Ingevolge het decreet lokaal bestuur wordt het OCMW geïntegreerd in de gemeente. Dit wil o.a. zeggen dat de gemeenteraad en de OCMW-raad uit dezelfde 21 personen bestaan. De 2 raden blijven wel nog autonoom vergaderen.

De vergadering van de gemeenteraad vindt doorgaans plaats elke vierde dinsdag van de maand in de raadzaal van het stadhuis (Markt z/n, Borgloon). De gemeenteraad volgt onmiddellijk op de OCMW-raad, die om 19.30 u. begint. Iedereen die dat wenst, mag de openbare zittingen bijwonen.

De eerstvolgende zittingen zijn gepland op:

  • 2 september (extra gemeenteraad i.v.m. toelichting bestuurskrachtanalyse)

  • 28 september

Opgelet: momenteel gaan de raden omwille van de coronamaatregelen online door, zonder aanwezigheid van publiek. De beknopte verslagen zijn binnen de 10 dagen na de vergadering te raadplegen via deze link. Je kan er ook een opname van de vergadering herbeluisteren.

contact-icon

Contactinformatie

Secretariaat
Administratief centrum Kanunnikenhuis
Speelhof 10
3840 Borgloon
België
14:00 - 19:00
Enkel op afspraak
09:00 - 12:00
Enkel op afspraak
14:00 - 16:00
Enkel op afspraak
09:00 - 12:00
Enkel op afspraak
14:00 - 16:00
Enkel op afspraak
09:00 - 12:00
Enkel op afspraak
Gesloten
Gesloten
09:00 - 12:00
Enkel op afspraak