Bevoegdheden Managementteam

Hieronder vind je een opsomming van de wettelijke taken van het managementteam.

De algemeen directeur zorgt in overleg met het managementteam voor het opstellen van het voorontwerp van:

  1. het organogram;
  2. de personeelsformatie;
  3. de rechtspositieregeling van het personeel (statuut);
  4. de strategische nota van het meerjarenplan en de herziening ervan;
  5. de beleidsnota van het budget;
  6. de verklarende nota van een budgetwijziging.

De financieel directeur staat in voor het opstellen, in overleg met het managementteam, van:

  1. het voorontwerp van de financiële nota van het meerjarenplan en van de herziening ervan;
  2. het voorontwerp van de financiële nota van het jaarlijkse budget en van de budgetwijzigingen;
  3. het voorontwerp van de interne kredietaanpassingen.

Het interne controlesysteem wordt vastgesteld door de algemeen directeur, na overleg met het managementteam. Het is onderworpen aan de goedkeuring van de gemeenteraad.

Onder leiding van de financieel directeur en in overleg met het managementteam worden uiterlijk op 31 december van ieder jaar de nodige opnemingen, verificaties, opzoekingen en waarderingen gedaan om de inventaris op te maken van al de bezittingen, vorderingen, schulden en verplichtingen van het lokaal bestuur van welke aard ook.

Het team waakt over de eenheid in de werking, de interne communicatie, de kwaliteit van de organisatie en de werking van de diensten.

contact-icon

Contactinformatie

Informatie
Administratief centrum Kanunnikenhuis
Speelhof 10
3840 Borgloon
België
012 67 36 63
14:00 - 19:00
Enkel op afspraak
09:00 - 12:00
Enkel op afspraak
14:00 - 16:00
Enkel op afspraak
09:00 - 12:00
Enkel op afspraak
14:00 - 16:00
Enkel op afspraak
09:00 - 12:00
Enkel op afspraak
Gesloten
Gesloten
09:00 - 12:00
Enkel op afspraak