Samenstelling Vast bureau

Het vast bureau bereidt de beraadslagingen en de besluiten van de OCMW-raad voor en voert de besluiten van de raad uit.

De samenstelling van het vast bureau bestaat uit dezelfde personen als het college van burgemeester en schepenen. De leden van het vast bureau nemen dezelfde rang in als de rang die ze innemen als schepen. De burgemeester treedt op als voorzitter van het vast bureau.

Voorzitter

Leden

Algemeen directeur

contact-icon

Contactinformatie

Secretariaat
Administratief centrum Kanunnikenhuis
Speelhof 10
3840 Borgloon
België
14:00 - 19:00
Enkel op afspraak
09:00 - 12:00
Enkel op afspraak
14:00 - 16:00
Enkel op afspraak
09:00 - 12:00
Enkel op afspraak
14:00 - 16:00
Enkel op afspraak
09:00 - 12:00
Enkel op afspraak
Gesloten
Gesloten
09:00 - 12:00
Enkel op afspraak