Uittreksel strafregister

In een aantal gevallen, bijvoorbeeld in het kader van een sollicitatie, zal men je vragen een uittreksel uit het strafregister voor te leggen. Je kent dit attest waarschijnlijk nog wel als het vroegere "bewijs van goed gedrag en zeden".

Het uittreksel uit het strafregister is een officieel document waarin de eventuele strafrechtelijke veroordelingen van een persoon worden vermeld. Er zijn drie soorten uittreksels uit het strafregister:

 • Model art. 595: standaardgetuigschrift voor activiteiten waarvan de toegangs- of uitoefeningsvoorwaarden niet gereglementeerd zijn.

 • Model art. 596.1: getuigschrift voor activiteiten waarvan de toegangs- of uitoefeningsvoorwaarden in een wet of een verordening bepaald werden (veiligheidsberoepen, vervoer van personen of goederen, fiscale beroepen, jachtvergunningen, enz.). Je vindt hier een verkorte lijst van activiteiten voor dewelke dit model van toepassing is.

 • Model art. 596.2: getuigschrift, beter bekend als het "minderjarigenmodel", bestemd voor specifieke activiteiten in het bijzijn van kinderen en jongeren (opvoeding, psycho-medisch-sociale begeleiding, hulpverlening aan de jeugd, kinderbescherming, animatie of begeleiding van minderjarigen).

Procedure

Indien je het uittreksel aanvraagt bij de dienst burgerzaken, kan je dit doen door het online aanvraagformulier in te vullen via het e-loket (klik hier) of persoonlijk langs te komen aan het loket tijdens de openingsuren.

Indien je twijfelt aan welk model je nodig hebt, raden we je aan om een door jouw (toekomstige) werkgever of organisatie ingevuld en getekend typeformulier voor het aanvragen van een uittreksel uit het strafregister mee te brengen, samen met je identiteitskaart.

De dienst burgerzaken verwerkt jouw aanvraag. Het uittreksel uit het strafregister wordt je per post opgestuurd of je kan het komen afhalen aan het loket. Indien je je veilig aanmeldde met je identiteitskaart via ons e-loket, wordt het uittreksel jou per mail overgemaakt.


 

Bedrag

 • gratis als je het aanvraagt via ons e-loket
 • 5 euro als je het persoonlijk aanvraagt op de dienst burgerzaken

Uitzonderingen

 • FOD Justitie                                      
  Dienst Centraal Strafregister  
  Waterloolaan 115                                        
  1000 Brussel 
  E-mail: strafregister@just.fgov.be

 • Details over het strafregister, het uittreksel, de uitwissing van een strafvermelding en het eerherstel kan je nalezen op de website van de Federale overheidsdienst Justitie via deze link.

 • Vanaf 1 januari 2018 is het afleveren van het uittreksel uit het strafregister een taak van de dienst burgerzaken en dien je dit document dus niet langer aan te vragen bij de politie. 

  Enkel in volgende gevallen moet je je rechtstreeks wenden tot de dienst Centraal Strafregister:

 • je hebt geen woon- of verblijfplaats (meer) in België;

 • je vraagt het uittreksel aan als rechtspersoon (vennootschappen, vzw’s, enz.);

 • je vraagt het uittreksel aan als gemachtigde administratieve instantie;

 • je vraagt het uittreksel aan als gerechtelijke instantie;

 • je wenst als diplomaat een uittreksel uit het strafregister te verkrijgen.

contact-icon

Contactinformatie

Burgerzaken
Administratief centrum Kanunnikenhuis
Speelhof 10
3840 Borgloon
België
012 67 36 66
09:00 - 12:00
Enkel op afspraak
14:00 - 19:00
Enkel op afspraak
09:00 - 12:00
Enkel op afspraak
14:00 - 16:00
Enkel op afspraak
09:00 - 12:00
Enkel op afspraak
14:00 - 16:00
Enkel op afspraak
09:00 - 12:00
Enkel op afspraak
Gesloten
Gesloten