Huwelijksaangifte

Bij het eerste contact met de dienst burgerzaken zullen afspraken gemaakt worden en informeren we jullie over het opstellen van een akte van huwelijksaangifte die altijd aan een huwelijk vooraf moet gaan.  

Een huwelijk mag namelijk niet voltrokken worden vóór de 14de dag na de datum van het opstellen van die akte van aangifte.  Het huwelijk moet bovendien voltrokken worden binnen de 6 maanden na het verstrijken van die eerste termijn van 14 dagen.

Voorwaarden

De aangifte moet gebeuren door beide of door één van de aanstaande echtgenoten. Bij afwezigheid van één van de aanstaande echtgenoten heb je een gelegaliseerde volmacht nodig (handtekening moet gewettigd zijn) waaruit zijn/haar toestemming met de aangifte blijkt.

Na de aangifte volgt een wettelijke wachttermijn van 14 dagen vooraleer je kan huwen. De aangifte mag niet vroeger dan zes maanden voor de huwelijksdatum gebeuren.

Wat nog vermelden bij de aangifte?
Het is niet langer verplicht getuigen mee te brengen.  Wil je toch getuigen, dan mag je je door maximum 4 meerderjarige getuigen laten vergezellen. Bij de aangifte van je huwelijk geef je hun naam, voornaam, geboortedatum, woonplaats en de verwantschap door aan de dienst burgerzaken.
 

Procedure

Een akte van huwelijksaangifte kan maar worden opgesteld nadat alle nodige documenten zich in het huwelijksdossier bevinden.  Wanneer ze officieel beschikbaar zijn in België zal de ambtenaar deze documenten zelf verzamelen.  Indien de voor te leggen documenten in het buitenland moeten worden opgevraagd, moet je dit altijd zelf doen.  Deze buitenlandse documenten moeten voorzien zijn van de nodige legalisaties en moeten naar het Nederlands vertaald worden door een beëdigd vertaler.

Het is raadzaam om eerst contact op te nemen met onze dienst burgerlijke stand.

Bedrag

Huwen op een weekdag/weekend/op een feestdag: 100 euro
 

Nodig

Voor het afsluiten van een akte van huwelijksaangifte (dus voorafgaand aan het huwelijk), moet je volgende documenten voorleggen:

  • een bewijs van identiteit (als inwoner van België dus je identiteitskaart);
  • een volmachtformulier (enkel bij afwezigheid van één van de aanstaande echtgenoten tijdens de aangifte).

Bijkomend wanneer je niet in België bent geboren:

  • een eensluidend verklaard afschrift van de akte van geboorte.

Bijkomend wanneer je niet in België bent ingeschreven:

  • een bewijs van nationaliteit;
  • een bewijs van inschrijving;
  • een bewijs van inschrijving of van gewone verblijfplaats sedert meer dan 3 maanden.

Bijkomend indien je pas na het bereiken van de leeftijd van 18 jaar in België kwam wonen en werd ingeschreven:

  • een bewijs van burgerlijke staat (ongehuwd, wettig gescheiden, nietigverklaring, huwelijk, weduwe of weduwnaar). Dit bewijs moet ook geleverd worden indien je ingeschreven werd als meerderjarige in België komende vanuit het buitenland;
  • een attest waaruit blijkt dat in hoofde van de vreemde partner voldaan is aan de voorwaarden gesteld volgens de regels van het land waarvan betrokkene de nationaliteit draagt.

Buitenlandse documenten moeten voorzien zijn van de nodige legalisatie en vertaling naar het Nederlands door een beëdigd vertaler.

contact-icon

Contactinformatie

Huwelijken
Administratief centrum Kanunnikenhuis
Speelhof 10
3840 Borgloon
België
09:00 - 12:00
Enkel op afspraak
14:00 - 19:00
Enkel op afspraak
09:00 - 12:00
Enkel op afspraak
14:00 - 16:00
Enkel op afspraak
09:00 - 12:00
Enkel op afspraak
14:00 - 16:00
Enkel op afspraak
09:00 - 12:00
Enkel op afspraak
Gesloten
Gesloten