Verklaring wettelijk samenwonen

Wettelijk samenwonen biedt - naast het huwelijk - een mogelijkheid om officieel samen te wonen onder een juridische bescherming. Wettelijk samenwonen is echter meer dan een alternatief voor het huwelijk. Je kan bijvoorbeeld ook wettelijk samenwonen met je moeder, je broer, een vriend(in), …

De verklaring van wettelijk samenwonen is een schriftelijke overeenkomst waarin twee personen zich verbinden samen te leven. Deze verklaring wordt afgelegd voor de ambtenaar van de burgerlijke stand en geregistreerd in het bevolkingsregister.

Klik hier om meer te weten te komen over de rechten en plichten van wettelijk samenwonenden. Om wat meer te lezen over de verschillen tussen wettelijk samenwonen en huwen klik je hier.

Voorwaarden

In principe kan iedereen wettelijk samenwonen. Er zijn echter drie voorwaarden om een verklaring van wettelijk samenwonen te kunnen afleggen:

  1. je moet op hetzelfde adres wonen;
  2. je mag niet getrouwd zijn of wettelijk samenwonen met iemand anders;
  3. je moet bekwaam zijn om contracten aan te gaan. Concreet wil dit zeggen dat minderjarigen en onbekwaamverklaarden geen verklaring van wettelijke samenwoning kunnen afleggen.

Procedure

Beide personen die wettelijk willen samenwonen, dienen aanwezig te zijn bij de aangifte.

 

 

Bedrag

Het afleggen van een verklaring van wettelijk samenwonen bedraagt 15 euro.

Nodig

  • de identiteitskaarten van beide personen;
  • voor personen met een andere nationaliteit is het mogelijk dat er bijkomende stukken gevraagd worden (bv. een bewijs van burgerlijke staat en geboorteakte).

Voldoen beide personen aan alle voorwaarden dan wordt de verklaring van wettelijk samenwonen meteen opgesteld. Je krijgt een afdruk van de verklaring mee.

contact-icon

Contactinformatie

Huwelijken
Administratief centrum Kanunnikenhuis
Speelhof 10
3840 Borgloon
België
09:00 - 12:00
Enkel op afspraak
14:00 - 19:00
Enkel op afspraak
09:00 - 12:00
Enkel op afspraak
14:00 - 16:00
Enkel op afspraak
09:00 - 12:00
Enkel op afspraak
14:00 - 16:00
Enkel op afspraak
09:00 - 12:00
Enkel op afspraak
Gesloten
Gesloten