Erkenning van een kind

Wanneer je als ongehuwd koppel een kind krijgt, kan  de vader/meemoeder het kind erkennen met de toestemming van de moeder. 

Voorwaarden

Een kind erkennen kan voor, tijdens of na de geboorteaangifte.

De wetgeving rond erkenningen is gewijzigd op 01/04/2018.
Maak tijdig een afspraak bij de dienst burgerlijke stand om na te gaan welke documenten er nodig zijn voor de erkenning.

Bedrag

Voor het erkennen van een kind wordt er geen retributie gevraagd.

Nodig

Nodige documenten:

  • identiteitsbewijs/paspoort 
  • attest met vermoedelijke bevallingsdatum (enkel bij prenatale erkenningen)
  • afschrift van de geboorteakte van de moeder en de erkenner*
  • eventueel een bewijs van burgerlijke staat
  • eventueel een nationaliteitsbewijs
  • eventueel een bewijs van actuele verblijfplaats
  • eventueel een authentieke akte waaruit de toestemming van de persoon die zijn voorafgaande toestemming moet geven in de erkenning blijkt
  • eventueel ieder ander stuk waaruit blijkt dat in hoofde van de betrokkene is voldaan aan de door de wet gestelde voorwaarden om een kind te erkennen (wetcertificaten)

* Ben je geboren in België, dan hoef je geen geboorteakte voor te leggen, de dienst vraagt die in jouw plaats op. Ben je geboren in het buitenland en is de akte niet overgeschreven in de registers van de burgerlijke stand, en heb je die niet eerder ingediend voor een ander dossier dan zal je de geboorteakte moeten opvragen bij de geboorteplaats.

Uitzonderingen

  • Documenten die opgesteld zijn in het buitenland moeten mogelijks voorzien zijn van een apostille of legalisatie. Meer info hier.
  • Mogelijks moeten documenten vertaald worden naar het Nederlands door een Belgisch beëdigd vertaler. Meer info hier.

 

contact-icon

Contactinformatie

Huwelijken
Administratief centrum Kanunnikenhuis
Speelhof 10
3840 Borgloon
België
09:00 - 12:00
Enkel op afspraak
14:00 - 16:00
Enkel op afspraak
09:00 - 12:00
Enkel op afspraak
14:00 - 16:00
Enkel op afspraak
09:00 - 12:00
Enkel op afspraak
Gesloten
Gesloten
09:00 - 12:00
Enkel op afspraak
14:00 - 19:00
Enkel op afspraak