Individueel verminderd tarief kinderopvang

Ouders met een beperkt budget die gebruik maken van een opvangvoorziening voor hun baby, peuter en/of schoolgaand kind (en betalen volgens hun inkomen), kunnen in bepaalde gevallen recht hebben op een individueel verminderd tarief voor de kinderopvang. Op deze manier kunnen de kosten van de opvang gedrukt worden.

Procedure

Stap 1: Je vraagt een attest inkomenstarief aan op mijn.kindengezin.be (ID-reader, ID-kaart en pincode nodig).
Stap 2: Je komt met het attest langs bij de sociale dienst van het OCMW tijdens de openingsuren.
Stap 3: Je bekijkt samen met een maatschappelijk werker of een individueel verminderd tarief mogelijk is binnen jouw persoonlijk situatie.
Stap 4: De aanvraag wordt ofwel goedgekeurd of afgekeurd door het OCMW. Het OCMW geeft deze beslissing door aan Kind en Gezin.
Stap 5: Kind en Gezin maakt na goedkeuring een attest op met het toegekende tarief. Dit wordt dan door jou aan de kinderopvang bezorgd.

Bedrag

Op basis van het sociaal-financieel onderzoek kan het OCMW één van de volgende tarieven toekennen:

  • 50% korting (minimumbedrag is steeds € 5,15 – (geïndexeerd bedrag 2018))
  • tarief van € 5,15 (geïndexeerd bedrag 2018)
  • tarief van € 1,62 (geïndexeerd bedrag 2018)

Nodig

Volgende documenten dien je zeker mee te brengen :

  • Huidig attest inkomenstarief Kind en Gezin
  • Identiteitskaart
  • Rekeningafschriften van de laatste 3 maanden
  • Bewijzen van inkomsten, uitgaven, schulden,..
contact-icon

Contactinformatie

OCMW - sociale dienst
Graethempoort 3A
3840 Borgloon
België
13:00 - 16:00
Enkel op afspraak
09:00 - 12:00
Enkel op afspraak
Gesloten
Gesloten
Gesloten
09:00 - 12:00
Enkel op afspraak
09:00 - 12:00
Enkel op afspraak
16:00 - 19:00
Enkel op afspraak