Reistoelating voor minderjarigen

Als je reist met kinderen is het belangrijk een onderscheid te maken tussen enerzijds de benodigde identiteits- of reisdocumenten en anderzijds de ouderlijke toestemming.

Een ouderlijke toestemming is een document dat ondertekend wordt door één van de ouders (geen stiefouder) of voogd en waarin men goedkeurt dat het kind ofwel alleen mag reizen ofwel mag meereizen met een derde (vb grootouder, jeugdbeweging, sportclub,...)

Voorwaarden

Er bestaan geen Belgische of internationale procedures of formulieren die de ouderlijke toestemming voor reizen vastleggen. Een ouderlijke toestemming is echter wel nuttig wanneer het kind niet met één of beide ouders samen reist. Het document "ouderlijke toestemming" kan bij een controle een bijkomend geruststellend element zijn.

In bijna alle gevallen/landen:

  • beschouwt men het identiteits- of reisdocument in handen van het kind al als een uitdrukking van het medeweten en akkoord van de ouders voor de reis.
  • er zullen minder twijfels over de ouderlijke toestemming zijn als de begeleidende volwassene(n) nabije familie is, het kind ouder dan 12 jaar is en de groep met wie het kind reist eenvormig is (vb schoolreizen, jeugdbewegingen).

Procedure

Wie?

Eén van de ouders (geen stiefouder) of voogd (bewijs van ouderlijke macht meebrengen) of pleegouders kan een reistoelating aanvragen/afhalen.

Wanneer?

Tijdens de openingsuren. Een reistoelating krijg je direct mee.

Hoe?

  • Je meldt je aan op de dienst burgerzaken.  Het kind hoeft niet mee te zijn.
    Op basis van de meegedeelde informatie (heen-en terugdatum reis, bestemming, begeleiders, enz...) vult de medewerker op de dienst burgerzaken het document in. De ouder handtekent ter plaatse in bijzijn van de ambtenaar.  De handtekening van de ouder wordt gewettigd door de gemachtigde beambte.

Let op! Je tekent niet vooraf maar pas in het stadhuis, in het bijzijn van een gemachtigde beambte.

Bedrag

Het afleveren van de toelating is gratis.

Nodig

  • je identiteitskaart (eventueel bewijs van ouderlijke macht)
contact-icon

Contactinformatie

Burgerzaken
Administratief centrum Kanunnikenhuis
Speelhof 10
3840 Borgloon
België
012 67 36 66
09:00 - 12:00
Enkel op afspraak
14:00 - 16:00
Enkel op afspraak
09:00 - 12:00
Enkel op afspraak
14:00 - 16:00
Enkel op afspraak
09:00 - 12:00
Enkel op afspraak
Gesloten
Gesloten
09:00 - 12:00
Enkel op afspraak
14:00 - 19:00
Enkel op afspraak