Belgische nationaliteit aanvragen

Als niet-Belg kan je een nationaliteitsverklaring afleggen in het kader van het (her)verwerven van de Belgische nationaliteit.

Voorwaarden

De voorwaarden voor een aanvraag tot Belgische nationaliteit zijn afhankelijk van de procedure die wordt aangewend.
Je komt best eens langs om meer informatie te bekomen.

Procedure

We helpen je bij het samenstellen van je dossier en het overmaken van het dossier aan de betrokken instanties.
De samenstelling van je dossier is afhankelijk van het artikel op basis waarvan je de Belgische nationaliteit wenst te verwerven. Elk dossier vereist een aanpak op maat en hiervoor is het persoonlijk langskomen de eerste belangrijke stap.

Ná het ondertekenen van de verklaring wordt jouw dossier overgemaakt aan de procureur des Konings die binnen een termijn van maximum 4 maanden zijn beslissing meedeelt.

  • bij een positieve beslissing verwittigt de ambtenaar van de burgerlijke stand jou en verkrijg je de Belgische nationaliteit.
  • bij een negatieve beslissing ontvang je een brief van de Procureur des Konings. Tegen een negatieve beslissing kan je in beroep gaan.

Bij het verwerven van de Belgische nationaliteit dien je een Belgische identiteitskaart aan te vragen.

Op het einde van het jaar worden alle afgewerkte nationaliteitsdossiers overgemaakt aan de rechtbank van eerste aanleg te Tongeren. Je kan uit dit dossier voor eensluidend verklaarde documenten opvragen zoals bijvoorbeeld een geboorteakte.

Bedrag

  • 150 euro registratierecht, te betalen bij het registratiekantoor - Verbindingsstraat 26, 3700 Tongeren. Klik hier voor meer info!
  • 175 euro retributie, te betalen bij het ondertekenen van de nationaliteitsverklaring, op de dienst bevolking.

Nodig

Kom je voor de eerste keer langs, dan krijg je ons alle nodige informatie over de procedure die voor jou het best in aanmerking komt. Op basis daarvan adviseren we welke documenten je voor deze procedure indient.

contact-icon

Contactinformatie

Vreemdelingenzaken
Administratief centrum Kanunnikenhuis
Speelhof 10
3840 Borgloon
België
09:00 - 12:00
Enkel op afspraak
14:00 - 19:00
Enkel op afspraak
09:00 - 12:00
Enkel op afspraak
14:00 - 16:00
Enkel op afspraak
09:00 - 12:00
Enkel op afspraak
14:00 - 16:00
Enkel op afspraak
09:00 - 12:00
Enkel op afspraak
Gesloten
Gesloten