Legalisatie van akten

Akten van de burgerlijke stand
- die in het buitenland zijn opgesteld voor gebruik in een dossier in België (vb. huwelijksdossier, nationaliteitsdossier, buitenlandse akte in de registers overschrijven, ...) 
- of die in België zijn opgesteld voor gebruik in het buitenland
kunnen enkel beoordeeld worden indien ze voldoende gelegaliseerd zijn. De noodzaak aan een legalisatie hangt af van land tot land. 

Op ondervermelde website kan je nakijken of een document moet gelegaliseerd worden en op welke manier - klik hier!

Procedure

Een legalisatie

is in feite een wettiging van een handtekening, die voorkomt op een document. De wettiging bevestigt in geen geval de inhoud van het document, maar bevestigt enkel dat de handtekening toebehoort aan de persoon wiens naam vermeld staat.

  • Gaat het om een gewone legalisatie, dan dient dit te gebeuren bij het Ministerie van Buitenlandse Zaken van betrokken land en daarna bij de Belgische ambassade van betrokken land.

  • Gaat het om een apostille, dan wordt deze gegeven op het Ministerie van Justitie van het land van herkomst. De procedure verschilt van land tot land. Je kan je hierover informeren bij het Ministerie van Buitenlandse zaken.

Als je een Belgische akte wilt gebruiken in het buitenland, dan dient deze akte ondertekend te worden door een schepen of de burgemeester. 

Afhankelijk van land tot land, moet ook een apostille op de akte geplaatst worden door het Ministerie van Buitenlandse Zaken, Karmelietenlaan 27, 1000 Brussel

Uitzonderingen

Sinds 01/05/2018 worden apostilles ALLEEN MAAR op elektronische manier afgegeven, de legalisaties kunnen afgegeven worden op papier en elektronisch.

Voor de afgifte van de elektronische apostilles en legalisaties heeft de dienst Legalisatie van FOD Buitenlandse Zaken de site eLegalization (https://elegalisation.diplomatie.be (externe link)) gecreëerd, die alleen maar voor de erkende officiële partners toegankelijk is (gemeenten, notarissen, FOD,…) en niet voor particulieren.

Meer informatie hieromtrent te vinden op de dienst bevolking.

contact-icon

Contactinformatie

Vreemdelingenzaken
Administratief centrum Kanunnikenhuis
Speelhof 10
3840 Borgloon
België
09:00 - 12:00
Enkel op afspraak
14:00 - 19:00
Enkel op afspraak
09:00 - 12:00
Enkel op afspraak
14:00 - 16:00
Enkel op afspraak
09:00 - 12:00
Enkel op afspraak
14:00 - 16:00
Enkel op afspraak
09:00 - 12:00
Enkel op afspraak
Gesloten
Gesloten