Teraardebestelling bij een overlijden

1. Welke vormen van teraardebestelling zijn er?

De teraardebestelling kan gebeuren bij wijze van begraving of bij wijze van crematie.
Bij een begrafenis kan je kiezen om het stoffelijk overschot te begraven in een kist.
Bij crematie heb je de volgende mogelijkheden:

  • begraven van de asurne in volle grond
  • begraven van de asurne in een urnenkelder
  • bijzetten van de asurne in een columbarium
  • uitstrooien van de as op een strooiweide 
  • begraven, bewaren of uitstrooien van de as op een andere plaats dan voorgenoemde 

 2. Wanneer vindt de teraardebestelling plaats?

De teraardebestelling kan ten vroegste vierentwintig uur na de vaststelling van het overlijden gebeuren en moet ten laatste acht dagen na de dag van het overlijden plaatsvinden.

3. Wat bij begraven/cremeren van het stoffelijk overschot in een andere gemeente dan die van overlijden?

Als de teraardebestelling plaatsvindt in een andere gemeente dan de gemeente van overlijden, dan moet de gemeente waar de begrafenis of de crematie plaatsvindt een toelating tot vervoer en begraven afgeven. 

4. Wordt een levenloos geboren kind begraven/gecremeerd?

De ouders kunnen een levenloos geboren kind op eigen verzoek begraven of cremeren. Je legt een attest voor van een dokter die de periode van zwangerschap bevestigt.

5. Wat is de laatste wilsbeschikking?

De laatste wilsbeschikking is een vrijwillige, schriftelijke verklaring, die de overledene aflegde voor de ambtenaar van de Burgerlijke Stand.
Deze verklaring heeft betrekking op de wijze waarop het stoffelijk overschot wordt begraven of gecremeerd, de bestemming van de as en/of het ritueel voor de uitvaartplechtigheid.

Meer info over laatste wilsbeschikking

6. Moet de laatste wilsbeschikking altijd gerespecteerd worden?

Als de overledene bijvoorbeeld kiest voor een crematie en dit zo opneemt in zijn laatste wilsbeschikking, dan kunnen de nabestaanden na zijn/haar overlijden hier niets aan veranderen.

contact-icon

Contactinformatie

Overlijdens
Administratief centrum Kanunnikenhuis
Speelhof 10
3840 Borgloon
België
09:00 - 12:00
Enkel op afspraak
14:00 - 19:00
Enkel op afspraak
09:00 - 12:00
Enkel op afspraak
14:00 - 16:00
Enkel op afspraak
09:00 - 12:00
Enkel op afspraak
14:00 - 16:00
Enkel op afspraak
09:00 - 12:00
Enkel op afspraak
Gesloten
Gesloten