Wilsverklaring euthanasie

Elke persoon die handelsbekwaam en meerderjarig of ontvoogd is, kan een wilsverklaring betreffende euthanasie indienen. Euthanasie is het op eigen verzoek bespoedigen van de dood of ter dood brengen door een andere dan de betrokkene, van hevig lijdende, ongeneeslijke zieken.

In deze schriftelijke verklaring geef je je wil te kennen dat op het moment je je niet meer kan uiten, een arts euthanasie toepast indien de arts zich ervan verzekerd heeft:

 • dat je lijdt aan een ernstige en ongeneeslijke aandoening, veroorzaakt door een ongeval of door ziekte
 • dat je in een onomkeerbare coma bent
 • dat deze toestand, volgens de stand van de wetenschap, onomkeerbaar is 

(Deze regeling is opgenomen in de wet van 28 mei 2002 (Belgisch Staatsblad op 22 juni 2002)

Voorwaarden

De wilsverklaring moet aan een aantal voorwaarden voldoen:

 1. De verklaring moet schriftelijk opgemaakt worden.
 2. De persoon die de wilsverklaring aanvraagt moet handelsbekwaam en meerderjarig of ontvoogd zijn.
 3. Bij het opstellen van die verklaring moeten twee meerderjarige getuigen aanwezig zijn. Eén van de getuigen mag geen enkel belang hebben bij het overlijden van de verklaarder.
 4. In de verklaring mag ook één of meerdere vertrouwenspersonen vermeld worden. Deze personen brengen in voorkomend geval de behandelende arts op de hoogte van de wilsverklaring. Aanduiding van één of meerdere vertrouwenspersonen is niet verplicht. De huisarts, verplegend personeel of behandelend geneesheer kan niet optreden als vertrouwenspersoon.
 5. De verklaring moet gedateerd worden en ondertekend zijn door alle partijen (verklaarder, getuigen en evenueel de vertrouwensperso(o)n(en). De ondertekening van de verklaarder en de getuigen moet op dezelfde dag gedateerd zijn.
 6. De verklaring vervalt na 5 jaar. De verklaring kan ingetrokken, herzien of vernieuwd worden.

De documenten om in te vullen kun je afhalen op de dienst burgerzaken of hier downloaden: Formulier Wilsverklaring Euthanasie

Procedure

Is iemand fysiek niet in staat om de verklaring zelf op te stellen en te tekenen, dan kan hij/zij een meerderjarig persoon aanwijzen die zijn/haar verzoek schriftelijk opstelt. Deze meerderjarige persoon mag geen enkel materieel belang hebben bij het overlijden van de betrokkene. Deze persoon moet de verklaring opstellen in het bijzijn van twee meerderjarige getuigen. Minstens één getuige mag geen materieel belang hebben bij het overlijden van de patiënt.

De wilsverklaring vermeldt dat de betrokkene niet in staat is te tekenen en waarom.

De wilsverklaring moet gedateerd en ondertekend worden door degene die het verzoek schriftelijk opstelt, door de getuigen en, in voorkomend geval, door één of meerdere vertrouwenspersonen.

Bij de wilsverklaring wordt een medisch getuigschrift gevoegd als bewijs dat de betrokkene fysiek blijvend niet in staat is de wilsverklaring op te stellen en te tekenen.

De dienst burgerzaken voert de verklaring in in een centrale databank. Deze databank wordt beheerd door de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid.

Vooraleer de ambtenaar de aanvraag kan invoeren, controleert hij/zij eerst de identiteit van de aanvrager en of alle gegevens op een correcte manier zijn ingevuld.

Je krijgt een ontvangstbewijs van de registratie.

Bedrag

Deze dienstverlening is gratis.

Nodig

 • de identiteitskaart van de verklaarder

 • indien van toepassing de identiteitskaart van de opsteller indien de aanvragen fysiek niet in staat is om zelf de verklaring op te stellen

 • het ingevulde aanvraagformulier 'Euthanasie': Formulier Wilsverklaring Euthanasie

Uitzonderingen

 • Let op! De verklaring moet om de 5 jaar hernieuwd worden.
  Je moet zelf de deadline in de gaten houden d.w.z. dat je door de dienst burgerzaken niet op de hoogte wordt gesteld als de verklaring vervalt. De herbevestiging gebeurt op dezelfde wijze als het indienen van de eerste wilsverklaring door middel van een nieuwe verklaring. Je kan ook op elk moment je verklaring intrekken.
contact-icon

Contactinformatie

Burgerzaken
Administratief centrum Kanunnikenhuis
Speelhof 10
3840 Borgloon
België
012 67 36 66
09:00 - 12:00
Enkel op afspraak
14:00 - 19:00
Enkel op afspraak
09:00 - 12:00
Enkel op afspraak
14:00 - 16:00
Enkel op afspraak
09:00 - 12:00
Enkel op afspraak
14:00 - 16:00
Enkel op afspraak
09:00 - 12:00
Enkel op afspraak
Gesloten
Gesloten

Ook interessant voor u!