Voorlopig rijbewijs aanvragen

Als je slaagt in het theoretisch rijexamen kan je aan jouw scholing beginnen. Een voorlopig rijbewijs biedt je de mogelijkheid om rijervaring op te doen vóór je begint aan het praktisch examen.

De regelgeving omtrent het "leren rijden" biedt een brede waaier mogelijkheden zodat je voor jezelf het meest gunstige traject kan kiezen. Net daardoor is de regelgeving zeer omvangrijk en complex.

Vraag gerust raad aan onze dienst rijbewijzen vooraleer een definitieve keuze te maken.

Doelgroep

Je vraagt je voorlopig rijbewijs persoonlijk aan.

Voorwaarden

Auto:
Je kan kiezen tussen:

Model 18

 • vanaf de leeftijd van 18 jaar
 • geldigheidsduur: 18 maanden
 • verplicht 20 uur rijschool te volgen, vooraleer je de aanvraag van het voorlopig rijbewijs doet
 • dit is de enige formule waarbij je zonder begeleiding op de weg mag begeven
 • eerste praktische rijexamen: ten vroegste 9 maanden na uitreiking van het voorlopig rijbewijs, met een rij-instructeur (auto van rijschool)  of met een begeleider die minstens 24 jaar is en houder is van een rijbewijs met minstens categorie B (eigen auto)

Model 36

 • vereiste leeftijd: vanaf de leeftijd van 17 jaar
 • geldigheidsduur: 36 maanden
 • je bent niet verplicht om rijschool te volgen, wel worden er in diverse rijscholen basisopleidingen van 6 uur aangeboden met de mogelijkheid om het aantal uren rijlessen te verhogen naar je eigen  behoefte
 • je mag enkel rijden met een begeleider
 • eerste praktisch rijexamen: ten vroegste 9 maanden na uitreiking van het voorlopig rijbewijs en wanneer je effectief 18 jaar bent

Begeleider 

Sinds 3 februari 2014 wordt op een voorlopig rijbewijs categorie B- model 36 maanden- de begeleider(s) opnieuw vermeld. Een begeleider moet aan een aantal voorwaarden voldoen.

 • ingeschreven zijn in een Belgische gemeente
 • sinds 8 jaar houder zijn van een geldig Europees rijbewijs
 • geen veroordelingen voor ernstige verkeersovertredingen gedurende de laatste drie jaar
 • het verplichte begeleidersattest

Het begeleidersattest kan een begeleider verkrijgen na vorming van 3 uren bij een erkende rijschool. Iedere begeleider moet persoonlijk een attest voorleggen. 

 

Moto, vrachtwagen en autobus:

Model 3

Een voorlopig rijbewijs aanvragen kan je met het aanvraagformulier dat je kreeg bij het slagen van het theoretisch examen. Als je kiest om na het theoretisch examen rijlessen te volgen met een erkende rijschool zijn er bepaalde voorwaarden. Deze voorwaarden verschillen naargelang de categorie (A1/A2/A/BE/C1/C/C1E/CE/D1/D/D1E/DE). Hiervoor is een stage van minimum 1 maand verplicht. De begeleiding gebeurt door 1 of 2 begeleiders (uitgezonderd A1/A2/A).

Bedrag

25 euro

Nodig

Auto:

 • identiteitskaart

 • het aanvraagformulier dat je kreeg van het examencentrum na het slagen in het theoretisch examen

 • Bij aan aanvraag Model 18 (na 20 uren rijschool) het bekwaamheidsattest van de rijschool

 • Bij een aanvraag Model 36, moet de rubriek van de begeleider(s) ingevuld en getekend worden. Als de begeleiders niet gedomicilieerd in Borgloon zijn, laat je het document invullen bij de gemeente waar die persoon is ingeschreven
 • Bij aanvraag Model 36: het begeleidersattest per begeleider
 • de pasfoto vanop jouw identiteitskaart wordt gebruikt voor het rijbewijs. Is de foto van jouw identiteitskaart echter niet meer recent of niet meer gelijkend,  dan breng je best 1 recente pasfoto mee

 Motorfiets, vrachtwagen en autobus:

 • identiteitskaart

 • het aanvraagformulier dat je kreeg van het examencentrum na het slagen in het theoretisch examen

 • het eventuele bewijs van de gevolgde uren, en het medisch attest (afhankelijk van de categorie)

 • voor vrachtwagen en autobus moet de rubriek van de begeleider(s) ingevuld en getekend worden. Als de begeleiders niet gedomicilieerd in Borgloon zijn, laat je het document invullen bij de gemeente waar die persoon is ingeschreven
 • de pasfoto vanop jouw identiteitskaart wordt gebruikt voor het rijbewijs. Is de foto van jouw identiteitskaart echter niet meer recent of niet meer gelijkend, dan breng je best 1 recente pasfoto mee 

Uitzonderingen

 • Auto:

Je kan maar één keer overschakelen tussen het model 18 en 36 en dit binnen de geldigheid van het voorlopig rijbewijs en theoretisch examen. Je behoudt wel je stageperiode.  

Indien het voorlopig rijbewijs vervallen is kan je:

 • een stageattest komen afhalen in ruil voor het verstreken voorlopig rijbewijs. Je moet vervolgens minimum 6 uur rijschool volgen en het praktijkexamen afleggen met de rijschool

of

 • 3 jaar wachten, te rekenen vanaf de einddatum van het laatste voorlopig rijbewijs. De procedure start dan volledig opnieuw 

of

 • NIEUW vanaf 01/02/2019: voorlopig rijbewijs M12: Indien gewenst, kan je de 3 jaren wachttijd overbruggen door eenmaal een voorlopig rijbewijs 12 maanden te verkrijgen na min. 6u rijschool. De houder van een voorlopig rijbewijs 12 maanden  moet steeds vergezeld zijn van een of twee begeleiders.

 

Meer info rond het behalen van je rijbewijs? Klik hier!

contact-icon

Contactinformatie

Rijbewijzen
Administratief centrum Kanunnikenhuis
Speelhof 10
3840 Borgloon
België
09:00-12:00
14:00-16:00
09:00-12:00
Gesloten
Gesloten
09:00-12:00
14:00-19:00
09:00-12:00
14:00-16:00