Tijdelijke afwezigheid

Elke persoon moet worden ingeschreven in de registers van de gemeente waar die persoon zijn hoofdverblijfplaats gevestigd heeft, op de plaats waar deze werkelijk gedurende het grootste deel van het jaar verblijft.

Als je tijdelijk en kortstondig buiten de gemeente van je hoofdverblijfplaats verblijft moet je de dienst bevolking op de hoogte brengen. Je hoofdverblijfplaats wordt niet gewijzigd door je tijdelijke afwezigheid. Je blijft ingeschreven in de registers van je gemeente.

Voorwaarden

De mogelijkheden tot tijdelijke afwezigheid (binnen- of buitenland) worden strikt beperkt tot:

  • verblijf in een verpleeginrichting, rusthuis of psychiatrische instelling
  • minder dan 1 jaar afwezig zijn voor:

vakantieverblijf

reizen in verband met uw gezondheid

studie- of zakenreizen

beroepsopdrachten in binnen- of buitenland

  • studenten
  • gedetineerden
  • beroepsmilitairen en burgerpersoneel
  • dienstplichtigen (enkel voor niet-Belgen)
  • personeel van de federale politie en meer dan 1 jaar afwezig
  • Belgische diplomatieke ambtenaren
  • personen waarvan de verdwijning sinds 6 maanden of langer gesignaleerd werd aan de lokale of federale politie.

Bijkomend moet je een hoofdverblijfplaats hebben waar je op elk ogenblik naar kunt terugkeren.

Procedure

Je moet je tijdelijke afwezigheid aangeven bij de dienst bevolking. Om een afvoering uit het bevolkingsregister te vermijden, is de mogelijkheid voorzien om aangifte te doen van elke tijdelijke afwezigheid van meer dan 3 maanden.

Een tijdelijke afwezigheid mag niet langer dan 1 jaar duren. Je ken de afwezigheid eenmalig verlengen met 1 jaar. Na die periode kan de gemeente aannemen dat je niet langer tijdelijk afwezig bent, maar daadwerkelijk in een andere Belgische gemeente of in het buitenland verblijft. In dat geval wordt je afgevoerd uit het bevolkingsregister.

Wanneer je meer dan 6 maanden ononderbroken afwezig bent op je hoofdverblijfplaats zonder melding te maken van je tijdelijke afwezigheid, kan dit aanleiding geven tot een afvoering van ambtswege door het college van burgemeester en schepenen, voor zover je huidige woonplaats niet gekend is.

Bedrag

Gratis

Nodig

Je identiteitskaart