Stemmen bij verkiezingen

Op zondag 26 mei 2019 trekken we naar de stembus voor de verkiezingen voor het Federale Parlement, het Europees Parlement en de regionale parlementen.

 

Doelgroep

Als Belg ben je stemgerechtigd als je aan de volgende voorwaarden voldoet:

  • Je moet minstens 18 jaar zijn, ten laatste op de dag van de verkiezingen;
  • Je mag niet geschorst of uitgesloten zijn van het kiesrecht;
  • Je moet ingeschreven zijn in het bevolkingsregister van Borgloon, ten laatste op de dag dat de kiezerslijst wordt afgesloten (1 maart 2019).

Procedure

Hoe stemmen ?

Er bestaan twee verschillende manieren om te stemmen:

In de gemeente Borgloon wordt gestemd op papier.

Hoe stem je geldig?

De kiezer mag op een gekozen lijst en steeds binnen dezelfde lijst :

  • zijn stem uitbrengen in het vak bovenaan de lijst (lijststem);

  • zijn stem uitbrengen in het vak naast de naam van één of meerdere kandidaat-titularissen op de gekozen lijst (naamstemmen);

  • zijn stem uitbrengen in het vak naast de naam van één of meerdere kandidaat-titularissen én één of meerdere kandidaat-opvolgers op de gekozen lijst (naamstemmen);

  • zijn stem uitbrengen in het vak naast de naam van één of meerdere kandidaat-opvolgers op de gekozen lijst (naamstemmen).

Wanneer de kiezer een of meerdere naamstemmen heeft uitgebracht, maar tegelijk ook voor dezelfde lijst een lijststem heeft uitgebracht, dan wordt de stem bovenaan de lijst als niet-bestaande beschouwd.

Je kan niet gaan stemmen?

Als je, om uiteenlopende redenen, je op de dag van de verkiezingen niet naar het stembureau kan begeven, kan je toch je stem uitbrengen door een volmacht te geven aan een andere kiezer.

Nodig

  • je oproepingsbrief
  • je identiteitskaart

 

Uitzonderingen

Je hebt je oproepingsbrief niet ontvangen?

Heb je 15 dagen voor de verkiezingsdag nog steeds geen oproepingsbrief ontvangen of ben je je oproepingsbrief kwijt?  Dan kan je een duplicaat aanvragen bij de dienst bevolking.  Je kan er tot op de dag van de verkiezingen terecht voor een duplicaat.  Op deze oproepingsbrief wordt 'duplicaat' vermeld door de dienst bevolking.

Je hebt geen oproepingsbrief en geen duplicaat?

Het stembureau mag een kiezer, die op de kiezerslijst is ingeschreven, tot de stemming toelaten zelfs als hij/zij de oproepingsbrief niet bij heeft, maar dit kan enkel op vertoon van de zijn/haar identiteitskaart.

Wet- en regelgeving

Verkiezingen 26 mei 2019
contact-icon

Contactinformatie

Burgerzaken
Administratief centrum Kanunnikenhuis
Speelhof 10
3840 Borgloon
België
012 67 36 66
Gesloten
09:00-12:00
14:00-19:00
09:00-12:00
14:00-16:00
09:00-12:00
14:00-16:00
09:00-12:00
Gesloten