Tussenkomst in voetverzorging - pedicurebonnen

Het OCMW van Borgloon kan onder bepaalde voorwaarden aan de inwoners van Borgloon een tussenkomst in de kosten voor een pedicurebehandeling verlenen.

Voorwaarden

Om deze tussenkomst te genieten, dien je deel uit te maken van de volgende doelgroepen :

1. Senioren (vanaf 60 jaar) die

  • inwoner van Borgloon zijn
  • recht hebben op de verhoogde tegemoetkoming vanuit de mutualiteit

2. Personen met een beperking (jonger dan 60 jaar) die

  • in het bezit zijn van een attest van minimum 60% invaliditeit
  • een beperking hebben van minstens 50% aan de onderste ledematen.
  • verhoogde kinderbijslag genieten voor een arbeidsongeschiktheid van minimum 66 %

Procedure

Je komt hiervoor langs bij de sociale dienst van het OCMW. Jaarlijks kan je maximaal 8 bonnen van € 4,00 per stuk ontvangen.  Vanaf de 9de voetverzorging binnen hetzelfde jaar, dien je zelf het volledige bedrag te betalen.

Wanneer je pedicurebehandeling gebeurt door een voetverzorger die aangesloten is bij ons OCMW, geef je hem of haar één bon af. Op deze manier krijg je € 4,00 korting per pedicurebehandeling. Het bedrag van de verzorging dat boven € 4,00 ligt, moet door jou zelf betaald worden.  De voetverzorger mag vrij zijn/haar tarief aanrekenen.

Nodig

  • identiteitskaart
  • klevertje van de mutualiteit (indien je een verhoogde tegemoetkoming geniet eindigt de code onderaan de klever op '1')
  • attest van handicap of invaliditeit
contact-icon

Contactinformatie

OCMW - sociale dienst
Graethempoort 3A
3840 Borgloon
België
09:00 - 12:00
Enkel op afspraak
14:00 - 16:00
Enkel op afspraak
09:00 - 12:00
Enkel op afspraak
14:00 - 16:00
Enkel op afspraak
09:00 - 12:00
Enkel op afspraak
Gesloten
Gesloten
09:00 - 12:00
Enkel op afspraak
14:00 - 16:00
Enkel op afspraak
09:00 - 12:00
Enkel op afspraak
14:00 - 19:00
Enkel op afspraak