Installatiepremie

Een dak- of thuisloze die een woning vindt en daar permanent gaat wonen, kan recht hebben op een éénmalige installatiepremie, dat wordt toegekend door het OCMW.
Deze installatiepremie dient om de woning die je zal betrekken in te richten, zoals bijvoorbeeld voor de aankoop van meubels, een wasmachine, ...

Voorwaarden

Je hebt recht op een installatiepremie indien je aan de drie volgende voorwaarden voldoet:

1. Je ontvangt een (aanvullend) leefloon of een ander vervangingsinkomen van de sociale zekerheid zoals een werkloosheidsuitkering of een ziekte-uitkering. Als je werkt, moet je inkomen lager zijn dan het leefloon vermeerderd met 10 %.

2. Je hebt een woning gevonden die tot je hoofdverblijfsplaats zal dienen (je bent dus niet langer dakloos).

'dakloos zijn' = je woont op straat, in een kraakpand, in een opvangtehuis, bij iemand die je voorlopig opvangt, in de gevangenis, in een gemeenschap voor daklozen;

een woning vinden = een kamer of een appartement huren of mogen gebruiken als hoofdverblijfplaats, waarin je alleen woont of samen met personen die je vrij hebt gekozen.

3. Je hebt nog nooit in jouw leven een installatiepremie ontvangen.

Bedrag

Het bedrag van de installatiepremie is steeds gelijk aan het maandbedrag van de leeflooncategorie "persoon met gezinslast", ongeacht de categorie waartoe je werkelijk behoort.

Nodig

Je dient oa. volgende documenten mee te brengen voor jouw aanvraag :

  • identiteitskaart
  • bewijzen van jouw bestaansmiddelen, zoals loon, ziekte, inv., werklh,…
  • bewijzen van actuele inkomsten van alle gezinsleden
  • rekeningafschriften van de laatste 3 maanden van alle rekeningen (zicht- en spaarrekeningen)
  • het nieuwe huurcontract
  • ...

Vervolgens zal er door de sociale dienst een volledig sociaal en financiëel onderzoek gebeuren.

Wet- en regelgeving

contact-icon

Contactinformatie

OCMW - sociale dienst
Graethempoort 3A
3840 Borgloon
België
09:00 - 12:00
Enkel op afspraak
14:00 - 19:00
Enkel op afspraak
09:00 - 12:00
Enkel op afspraak
14:00 - 16:00
Enkel op afspraak
09:00 - 12:00
Enkel op afspraak
14:00 - 16:00
Enkel op afspraak
09:00 - 12:00
Enkel op afspraak
Gesloten
Gesloten
09:00 - 12:00
Enkel op afspraak
14:00 - 16:00
Enkel op afspraak