Tussenkomst in personenalarmsysteem

Een personenalarmsysteem is een alarm dat de 'minder mobiele' persoon toelaat in zijn eigen woning te blijven wonen, met de zekerheid dat wanneer er iets gebeurt, hij of zij geholpen wordt. Het systeem bestaat uit een alarmknop en een ontvangtoestel dat gekoppeld is aan de telefoon. Een druk op de knop zorgt ervoor dat het alarm in werking wordt gesteld en dat familie, vrienden of professionele hulpverleners verwittigd worden in geval van nood.

Voorwaarden

Om recht te hebben op de forfaitaire tussenkomst voor de installatie- en de huurkosten van het personenalarmsysteem (PAS), dien je aan volgende voorwaarden te voldoen:

  • effectief in Borgloon verblijven
  • recht hebben op een verhoogde verzekeringstegemoetkoming (het vroeger WIGW statuut)

  • beschikken over een bewijs van jouw aanvraag voor een personenalarmsysteem

  • beschikken over een gezamenlijk belastbaar inkomen dat niet hoger zijn dan de gehanteerde inkomensgrens van het sociaal stookoliefonds

Procedure

Je dient hiervoor een afspraak te maken  via het algemeen nummer : 012 67 07 22.

De aanvraag bij het OCMW moet gebeuren binnen de 60 dagen na de aanvraag voor het personenalarmsysteem bij een mutualiteit of bij het Wit-Gele Kruis!

Bedrag

Een forfaitaire tussenkomst van € 75,00 op jaarbasis wordt verleend op basis van een sociaal-financieel onderzoek. Deze tussenkomst wordt toegekend aan alle personen in Borgloon die over een personenalarmsysteem beschikken en een aanvraag indienen bij het OCMW.

Een eenmalige tussenkomst van € 25,00 in de aansluitingskosten wordt verleend indien de aanvraag binnen de zestig dagen na aansluiting is ingediend bij het OCMW.

Nodig

Bij de aanvraag en bij elke jaarlijkse herziening dienen volgende bewijsstukken bezorgd te worden:

  • factuur + betaalbewijs van de huur PAS
  • het huurcontract of een bewijs van aanvraag tot installatie van het PAS
  • klevertje van jouw mutualiteit
  • laatste aanslagbiljet van alle inwonende personen
  • inkomstenbewijs van de laatste maand (rekeninguittreksel)
contact-icon

Contactinformatie

OCMW - sociale dienst
Graethempoort 3A
3840 Borgloon
België
09:00 - 12:00
Enkel op afspraak
14:00 - 16:00
Enkel op afspraak
09:00 - 12:00
Enkel op afspraak
14:00 - 16:00
Enkel op afspraak
09:00 - 12:00
Enkel op afspraak
Gesloten
Gesloten
09:00 - 12:00
Enkel op afspraak
14:00 - 16:00
Enkel op afspraak
09:00 - 12:00
Enkel op afspraak
14:00 - 19:00
Enkel op afspraak