Charter gezonde gemeente

Onze levensverwachting (jongens geboren in 2016: 80 jaar – meisjes geboren in 2016: 84,5 jaar) stijgt jaar na jaar en ons zorgsysteem behoort tot de beste ter wereld.

Toch blijven heel veel ziektes het gevolg van een ongezonde leefstijl en/of ongezonde omgeving en dit bovenop de toegenomen zorgvraag door de vergrijzing en te groter wordende gezondheidskloof.

Meer dan ooit denken we daarom steeds meer aan preventie. Want een gezonde burger wordt minder ziek, zit beter in zijn vel, kost minder geld en kan bovendien actief van de samenleving deel uitmaken.

Het lokaal bestuur is het meest burgernabije niveau en dus uitermate goed geplaatst om hierin een rol van betekenis te spelen. Het effectief bewezen project Gezonde Gemeente helpt hierbij.

Doel van het project Gezonde Gemeente is om stapsgewijs te komen tot een structureel preventief gezondheidsbeleid met aandacht voor leefstijl, leefomgeving en gelijke gezondheidskansen en dit lokale beleid eenvormig te communiceren.

Er werd reeds gewerkt rond:

  • Baarmoederhalskanker
  • Borstkanker
  • Fruit werkt
  • Orgaandonatie
  • Rookvrij Borgloon
  • Geestelijke gezondheid
  • Griepvaccinatie
  • ….

Het project geeft invulling aan de realisatie van de duurzame ontwikkelingsdoelen (SDG’s) van de Verenigde Naties. In het bijzonder doelstellingen 1, 3, 5, 10, 11 en 17.

Het project geeft invulling aan de Vlaamse gezondheidsdoelstelling ‘De Vlaming leeft gezonder in 2025’.

Kenmerkend aan het project  “Gezonde Gemeente” is het vraaggestuurde en integrale karakter. Borgloon bepaalt m.a.w. zelf welke gezondheidsthema’s ze aanpakt, met welke interne en externe partners ze samenwerkt en met welke intensiteit ze dit doet.  

Afgelopen legislatuur (2013-2018) hebben 275 Vlaamse lokale besturen en 1 Brussels lokaal bestuur met dit project gewerkt. Ook Borgloon doet mee sedert 9 april 2013.

Dit project werd in 2016 en 2017 positief geëvalueerd.

Deze legislatuur (2019-2024) wil Borgloon voortbouwen op de eerste successen en ervaringen en de focus nog meer leggen op integraal werken. Borgloon doet hiervoor een beroep op Logo vzw. De samenwerking wordt geformaliseerd in een samenwerkingsovereenkomst.

Om Borgloon hierin te ondersteunen heeft het Logo verschillende inhoudelijke en visuele materialen (groeimeter, gezondheidsmatrices, website www.gezondegemeente.be,  win-winfiches, lokale gezondheidsdata…) ter beschikking en krijgt de gemeente gepersonaliseerd promotiemateriaal.

Een eerste stap in dit traject is het (opnieuw) ondertekenen van een vernieuwd (in vergelijking met 2013) charter ”Gezonde Gemeente”. Op die manier maakt Borgloon haar beleidsintenties op het vlak van gezondheid publiek.

 

Lees hier het charter Gezonde gemeente dat Borgloon heeft ondertekend.

Logo gezonde gemeente