Collectieve schuldenregeling

Beschrijving

  • Heb je erg hoge schulden? Is er geen haalbare afbetaling meer mogelijk?
  • Heb je geen geld meer om rond te komen?
  • Kan je geen kant meer uit?

Dan kan je er met een collectieve schuldenregeling weer bovenop komen!

Procedure

Je moet zelf een aanvraag indienen bij de rechtbank. Dit gaat via een verzoekschrift. Onze juriste kan je helpen helpen om alle nodige gegevens te verzamelen en het verzoekschrift op te maken.  

Aan de hand van het verzoekschrift zal de rechter een beslissing nemen. Eens je toegelaten bent tot de collectieve schuldenregeling, ben je beschermd ten aanzien van je schuldeisers.

De rechter zal een schuldbemiddelaar aanstellen. Dit zal een advocaat zijn?
 

Zodra je een schuldbemiddelaar hebt, moeten al je inkomsten op een rekening bij de schuldbemiddelaar terecht komen.

Je hebt recht op leefgeld. Met leefgeld kan je onder andere voeding, kledij, medische kosten en huishoudelijke kosten betalen. Je bespreekt samen met je schuldbemiddelaar hoeveel leefgeld je nodig hebt om rond te komen.

De schuldbemiddelaar zal een voorstel tot afbetaling opmaken. Daarvoor gaat hij of zij onderhandelen met jou en de schuldeisers.

Wanneer geen akkoord kan worden bereikt, is tussenkomst van de rechter mogelijk.  De rechter beslist in dat geval over je leefgeld, het bedrag dat moet afbetaald worden en de duur van de regeling.

Bedrag

Een collectieve schuldenregeling is niet gratis.  

 

contact-icon

Contactinformatie

OCMW - juridische dienst
Graethempoort 3A
3840 Borgloon
België
012 67 07 22
09:00 - 16:00
Enkel op afspraak
Gesloten
Gesloten
Gesloten
Gesloten
Gesloten
09:00 - 16:00
Enkel op afspraak