Samenstelling werkgroep mensen met een beperking

De Werkgroep Mensen met een Beperking is samengesteld uit:
-    Afgevaardigden van iedere instellingen op Loonse bodem;
-    Afgevaardigden van socio-culturele verenigingen die zich bezig houden met deze materie;
-    Individuele vaste leden;
-    Deskundigen;
-    Schepen van Welzijn;
-    Begeleidend ambtenaar;
 

Beschrijving

Wil je in de toekomst, wegens jouw persoonlijke interesse, graag als onafhankelijk lid deelnemen aan de bijeenkomsten van de Werkgroep Mensen met een beperking en wil je graag meewerken aan de organisatie van allerlei activiteiten voor deze doelgroep?
Dit kan door je kandidaat te stellen als lid van deze Werkgroep.
 

Doelgroep

Mensen met een beperking of begeleiders.

Voorwaarden

De Werkgroep heeft als opdracht:
-    Samen met het Lokaal Bestuur het organiseren van een aantal activiteiten voor mensen met een beperking in Borgloon;
-    De collectieve belangen van alle mensen met een beperking in de gemeente behartigen door te zorgen dat zij op een geïntegreerde wijze aan het maatschappelijk leven kunnen deelnemen.
-    De Welzijnsraad adviseren.
 

Procedure

Jouw kandidatuur wordt zo snel als mogelijk verwacht bij het Sociaal Huis, OCMW gebouw – Graethempoort 3A te Borgloon – tel. 012 39 83 68 – sociaalhuis@borgloon.be.

Je kan je kandidatuur ook stellen door onderstaand formulier in te vullen en terug te bezorgen aan Sociaal Huis.

Formulier kandidaatstelling werkgroep mensen met een beperking

Bedrag

De deelname is gratis

Nodig

Vermeld bij je kandidatuur ook jouw gegevens (adres, gsm…)

Logo werkgroep mensen met een beperking 2020

Sociale zaken