Leefloon (RMI)

Je hebt recht op een leefloon als jouw inkomen onvoldoende is en als je niet in staat bent die toestand te veranderen. Als jouw inkomen lager is dan het leefloon, kan je vragen om het verschil bij te passen zodat jouw inkomen op dezelfde hoogte komt als het leefloon.

Doelgroep

Personen die tijdelijk of permanent zonder inkomen door het leven gaan

Voorwaarden

Om recht te hebben op het leefloon moet je aan volgende voorwaarden voldoen:

 • je werkelijke verblijfplaats is in België
 • je hebt de Belgische nationaliteit, of je bent een
  • burger van de Europese Unie of familielid van een burger van de Europese Unie, met een verblijfsrecht van meer dan drie maanden
  • vreemdeling ingeschreven in het bevolkingsregister
  • staatloze
  • erkende vluchteling
  • persoon met statuut van subsidiaire bescherming.
 • je bent meerderjarig (= 18 jaar of ouder) of je bent door huwelijk meerderjarig verklaard, je hebt kind(eren) ten laste of je bent in verwachting
 • je beschikt niet over voldoende inkomsten, je kan er geen aanspraak op maken en je bent niet in staat ze te verwerven door persoonlijke inspanningen of andere middelen
 • je bent bereid om te werken, tenzij dat niet kan om redenen van gezondheid of billijkheid
 • je hebt eerst jouw recht op andere mogelijke sociale uitkeringen gebruikt.
  Voorbeelden: je recht op werkloosheidsuitkering, pensioen, studietoelage ... Je moet het leefloon beschouwen als een laatste toevlucht.

Procedure

Je vraagt het leefloon aan bij de sociale dienst van het OCMW (Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn) van je gemeente. Hiervoor moet je alle nodige informatie geven: identiteit, verblijfplaats, het bedrag van jouw inkomsten en van die van de mensen waarmee je samenwoont, samenstelling van het gezin, bezittingen ...

Na onderzoek krijg je het leefloon van het OCMW al dan niet toegekend.

Bedrag

Het bedrag van het leefloon is afhankelijk van:

 • jouw familiale situatie
 • je huidige inkomsten
 • je spaargelden
 • het kadastrale inkomen van je eigen woning

De bedragen van het RMI leefloon kan je vinden op de website van maatschappelijke integratie.

Nodig

 • identiteitskaart
 • bewijzen van jouw bestaansmiddelen, zoals loon, ziekte, inv., werklh,…
 • bewijzen van actuele inkomsten van alle gezinsleden
 • overzicht van jouw spaargelden en van de mensen waarmee je samenwoont.
 • rekeningafschriften van de laatste 3 maanden van alle rekeningen (zicht- en spaarrekeningen)
 • aanvraag ziekte- en werkloosheidsuitkering
 • ...
contact-icon

Contactinformatie

OCMW - sociale dienst
Graethempoort 3A
3840 Borgloon
België
09:00 - 12:00
Enkel op afspraak
14:00 - 16:00
Enkel op afspraak
09:00 - 12:00
Enkel op afspraak
14:00 - 16:00
Enkel op afspraak
09:00 - 12:00
Enkel op afspraak
Gesloten
Gesloten
09:00 - 12:00
Enkel op afspraak
14:00 - 16:00
Enkel op afspraak
09:00 - 12:00
Enkel op afspraak
14:00 - 19:00
Enkel op afspraak