Seniorenadviesraad

Logo seniorenraad

 

De hoofddoelstelling van de Seniorenadviesraad Borgloon is voornamelijk het geven van adviezen aan het stadsbestuur over alle mogelijke aspecten in de samenleving die voor de senioren van belang zijn. En dat zijn er nogal wat:

* veiligheid
* sociaal-cultureel leven

* huisvesting
* gezondheid

* mobiliteit
* milieu en ruimtelijke ordening

* fiscaliteit
* materiële bijstand

* stedelijke dienstverlening
* inspraak en participatie

* informatiedoorstroming
* onderwijs

Al de adviezen worden geformuleerd door de leden van de seniorenraad die maandelijjks bijeenkomen. In de maandelijkse vergaderingen zitten zowel vertegenwoordigers van seniorenverenigingen als niet-gestructureerden. De adviezen ontstaan vooral nà eigen onderzoek (bv. a.d.h.v. de resultaten van een zelf georganiseerde enquête).

Naast het uitbrengen van advies heeft de Seniorenadviesraad de opdrachten:

* om informatie allerhande te verzamelen en kenbaar te maken ten behoefte van de senior.
* om het overleg, de coördinatie en samenwerking tussen de verschillende seniorenorganisaties te bevorderen en eventueel te organiseren.
* om inspraak van de brede bevolking mogelijk te maken bij de opbouw van het plaatselijk seniorenbeleid.
* om afgestemde initiatieven mogelijk te maken en eventueel zelf te organiseren.

Tevens organiseren zij heel wat activiteiten voor de senioren van Borgloon. Denk maar aan het jaarlijkse Seniorenfeest, Podium Plus, Tafelen tegen kinderarmoede...

 

Wil je ook deel uit maken van deze actieve Seniorenraad neem dan snel contact op met het Sociaal Huis.

Lees hier de statuten van de Seniorenadviesraad Borgloon

contact-icon

Contactinformatie

Senioren
OCMW
Graethempoort 3A
3840 Borgloon
België
Gesloten
09:00-12:00
Enkel op afspraak
14:00-16:00
Enkel op afspraak
09:00-12:00
Enkel op afspraak
14:00-16:00
Enkel op afspraak
09:00-12:00
Enkel op afspraak
14:00-16:00
Enkel op afspraak
09:00-12:00
Enkel op afspraak
14:00-16:00
Enkel op afspraak
Gesloten
Gesloten