Nieuwe samenstelling Seniorenadviesraad

Wil je in de toekomst graag medezeggenschap in allerlei zaken die de SENIOREN aanbelangen?

Dat kan door deel te nemen aan de Seniorenraad van Borgloon.

De huidige raad werd ontbonden op 31 december 2018 (statutair bepaald).

Vóór 1 mei 2019 wordt de raad opnieuw samengesteld en dit voor een periode van 3 jaar.


 

Beschrijving

OPROEP: KANDIDATUREN VOOR EEN NIEUWE SENIORENRAAD

Doelgroep

Bij de samenstelling van de nieuwe raad wordt rekening gehouden met:

 

  • De vertegenwoordiging van alle filosofische en ideologische opvattingen;
  • De vertegenwoordiging van alle deelgemeenten/wijken in Borgloon;
  • De verscheidenheid van verenigingen, personen en instellingen die zich inzetten voor de senioren;
  • Het bereiken van de 1/3 regel m.b.t. de vertegenwoordiging van beide geslachten.

 

De Seniorenraad ontwikkelt een open, probleemgerichte werking. Meerdere vertegenwoordigers van seniorenorganisaties en andere geïnteresseerden kunnen regelmatig met de werking van de Seniorenraad betrokken worden via overlegvergaderingen en andere vormen van informatie, inspraak en participatie.

De Seniorenraad is samengesteld uit een Algemene vergadering en een Dagelijks Bestuur.

Zowel de Algemene vergadering als het Dagelijks Bestuur vergaderen eenmaal per maand.

De eerste bijeenkomst van de nieuwe Algemene vergadering is voorzien op 9 april 2019. Tijdens deze vergadering worden een nieuwe voorzitter en twee ondervoorzitters verkozen.

Voorwaarden

Wil je in de toekomst, wegens jouw persoonlijke interesse, graag als onafhankelijk lid deelnemen aan de bijeenkomsten van de Seniorenraad? Dit kan door je kandidaat te stellen als lid van deze adviesraad.

 

Om als onafhankelijk stemgerechtigd lid in aanmerking te komen dien je aan volgende voorwaarden te voldoen:

 

  • Woonachtig zijn in Borgloon;
  • De leeftijd van 55 jaar bereikt hebben;
  • Geen deel uit maken van een bestuur van een seniorenvereniging;
  • Zich engageren vanuit een persoonlijke interesse en bereidheid tot medewerking;
  • Geen politiek mandaat beoefenen;
  • De statuten van de Seniorenraad aanvaarden.

Procedure

Je kan je kandidatuur stellen door een ondertekend schrijven te richten waarin je volgende gegevens vermeldt:

Naam, voornaam, adres, telefoonnummer/gsm, emailadres en geboortedatum.

Indien je ook kandidaat bent om een functie op te nemen in het Dagelijks Bestuur dan moet je dit vermelden in je brief.

 

Jouw kandidatuur wordt UITERLIJK 10 februari 2019 verwacht bij het Sociaal Huis, OCMW gebouw – Graethempoort 3A te Borgloon – tel. 012 39 83 68 – sociaalhuis@borgloon.be.

Bedrag

Deelname is gratis.

Logo Seniorenraad

Openingsuren en contact

Sociale zaken

OCMW
Graethempoort 3A
3840 Borgloon
België
Tel. 012 39 83 68
Nu gesloten