Pensioen

Met pensioen gaan?

 

Denk je dat je spoedig met pensioen kan gaan? Dan zal volgende informatie je zeker interesseren!
Kom dan eens langs in het Sociaal Huis!! MAAR maak eerst een afspraak: 012398368.

We geven je informatie en zeggen je wat je allemaal moet doen als je op pensioen wenst te gaan.
Wij doen de aanvraag voor jou en helpen je daarna ook om de formulieren in te vullen. Wij leggen een dossier aan en geven de nodige duiding bij uw dossier.

Doelgroep

Als je werknemer was in België of in het buitenland voor een in België gevestigde werkgever in de privésector hebt gewerkt of als een periode in die hoedanigheid wordt gelijkgesteld, of ben je zelfstandige geweest dan kan je in aanmerking komen voor een werknemers- of zelfstandigenpensioen. Vanzelfsprekend moeten op die tewerkstelling de wettelijke bijdragen zijn ingehouden.

Voorwaarden

A. GEWONE PENSIOENLEEFTIJD

Zowel mannen als vrouwen op 65 jaar.
Het pensioen gaat ten vroegste in op de eerste van de maand volgend op de maand van de verjaardag.

B. VERVROEGDE INGANGSDATUM

Wanneer je op de wettelijke pensioenleeftijd van 65 jaar met pensioen gaat moet je geen pensioenaanvraag indienen. De FPD stuurt je tijdig de nodige formulieren. 

Indien je met pensioen wil gaan op een andere ingangsdatum, mag je de aanvraag ten vroegste één jaar en ten laatste één maand voor deze datum indienen.
 

Procedure

Je aanvraag, voor een RUST OF VERVROEGD RUSTPENSIOEN en dit voor zowel werknemers als zelfstandigen, moet je bij voorkeur indienen bij het stadsbestuur van jouw hoofdverblijfplaats.
Ook voor de aanvragen van het OVERLEVINGSPENSIOEN, de INKOMENSGARANTIE VOOR OUDEREN moet je terecht bij het stadsbestuur.
Personen die in de OPENBARE DIENST hebben gewerkt (“vastbenoemd”) moeten bij voorkeur hun pensioen aanvragen bij de personeeldienst van hun werkgever. Voor de jaren die men gewerkt heeft bij een andere werkgever (niet openbare dienst) moet je terecht bij het stadsbestuur.

Je mag je pensioen ten vroegste 1 jaar vooraf aanvragen.

Dit is een veelgestelde vraag.
Je maakt eerst een afspraak met het Sociaal Huis (Dirk Vandersmissen) en dan kom je langs met je identiteitskaart en de bijhorende code.
Wij kunnen jouw pensioendatum opzoeken (datum waarop je ten vroegste op pensioen kan). Tevens is het mogelijk om je een overzicht te geven van jouw beroepsloopbaan en een raming van je pensioenbedrag.

Bedrag

Gratis

Nodig

Identiteitskaart en de daarbij horende PINCODE

Wet- en regelgeving

contact-icon

Contactinformatie

Pensioenen
OCMW
Graethempoort 3A
3840 Borgloon
België
09:00 - 12:00
Enkel op afspraak
14:00 - 16:00
Enkel op afspraak
09:00 - 12:00
Enkel op afspraak
14:00 - 16:00
Enkel op afspraak
Gesloten
Gesloten
Gesloten
Gesloten
09:00 - 12:00
Enkel op afspraak
14:00 - 16:00
Enkel op afspraak
09:00 - 12:00
Enkel op afspraak
14:00 - 16:00
Enkel op afspraak