Woonzorgcentrum Bloesemhof

Wordt het steeds moeilijker om thuis te blijven wonen? 

Het woonzorgcentrum Bloesemhof biedt je een kwalitatieve, warme huisvesting in grote en mooie kamers voor korte periodes of permanent verblijf. 

Als lokaal en kleinschalig woonzorgcentrum van het OCMW zorgen we voor een aangenaam thuisgevoel met het geluk van elke bewoner als hoofddoel. 

 

Ingang nieuw WZC

Ondanks de nadelen die het ouder worden met zich meebrengen mag je zeker nog veel leuke tijden beleven.

We bieden zorg op maat, met professioneel personeel dat nog tijd voor je maakt.  Er bestaat meer dan enkel maar ‘de was en de plas’ in het leven!

Naast de zorg willen we een aangenaam woonklimaat creëren met aandacht voor het geluk in grote en kleine dingen.

 

Kwalitatieve medische en hygiënische zorg bieden is voor ons vanzelfsprekend.
Warmte en plezier brengen in deze fase van het leven is ons doel.

Klik hieronder voor al je vragen over woonzorgcentrum Bloesemhof 

 


 

Wat mag je verwachten van woonzorgcentrum Bloesemhof?

We zetten meer personeel in dan gemiddeld. 

We vinden dat professionele en kwalitatieve zorg samen gaat met vriendelijkheid,  genegenheid en geborgenheid en uiteraard moet er ook nog tijd zijn voor plezier en ontspanning

We bieden een huiselijke sfeer door bewoners in kleinere groepen op te delen. Daardoor kennen de personeelsleden jou en je familie of vrienden elkaar en heerst er een losse open sfeer.

De mooie kamers zijn erg ruim en voorzien van alle comfort. Er is een groot TV pakket met uitbreidingsmogelijkheden. Bovendien is er gratis draadloos internet voor bewoners en bezoekers in de kamers en alle gemeenschappelijke ruimtes.

We hebben een ontmoetingsruimte in het oude gebouw  met dagelijks gratis krant. Je kan er feestjes geven voor bezoek of gewoon je rutsig terugtrekken. In het weekend is er gratis koffie voor alle bezoekers.

We bieden elke weekdag een uitgebreid animatieprogramma en dit zowel voor- als namiddag. Bij dit enorm sterk aanbod aan animatie komen alle type bewoners aan bod. Voor elk wat wils! Hygiëne en gezondheid zijn basisvoorwaarden voor geluk maar wat amusement hoort ook bij het leven. Naast de dagelijkse animatie zijn er maandelijks grotere evenementen en voorzien we ook enkele uitstappen per jaar. Aan ontspanning en plezier geen gebrek!

In onze gesloten binnenkoer kan elke bewoner genieten van de buitenlucht zonder gevaar. Er is een gezellig kapsalon met democratische prijzen. Daarnaast kan u beroep doen op voetverzorging en handverzorging. Ons team van kinesitherapeuten en ergotherapeut zorgt voor de nodige bewegingstherapie zodat je zo mobiel mogelijk blijft. 

We hebben nog een eigen keuken  zodat we regelmatig kunnen ingaan op de vragen van bewoners. We bieden een gevarieerd menu met keuzemogelijkheden en er is er veel aandacht voor eventuele diëten.

Je kan rekenen op 2 maatschappelijk werkers voor allerlei praktische, financiële en administratieve beslommeringen zodat je kan genieten in plaats van te piekeren.

We vinden inspraak voor de bewoner heel belangrijk en hebben dan ook verschillende mogelijkheden om mensen mee te laten denken of bemerkingen te geven. 

 

(terug naar begin)

 


 

Wat kost het verblijf in ons woonzorgcentrum?

Hieronder vind je al onze prijzen. 

We bieden betaalbare zorg zonder onaangename verrassingen  of verdoken kosten.

Prijzen vanaf 1 januari 2020
Eenpersoonskamer 53,41   EUR/dag

Niet-inwoners Borgloon krijgen toeslag van € 5,39 

(=personen gedomicilieerd buiten Borgloon, exclusief bewoners die meer dan 20 jaar in Borgloon zijn verbleven en maximaal 5 jaar weg zijn bij aanvraag)

58,80   EUR/dag
Kapsalon tarief kapster
Dienstvoertuig / km wettelijke forfaits

Kamerbediening (enkel valide O-A zonder med. redenen)

kamerbediening o.w.v. medische redenen

4,27 EUR/dag

kosteloos

Wasserij /maand (verlicht kledij te laten wassen via WZC) 55,00   EUR/maand
Kabel TV abonnementskosten/maand 7,50   EUR/maand
Lichte en dadelijk opneembare voedingsstoffen ten belope van de meerkost t.o.v. een gewone maaltijd
Korting op maaltijden per dag afwezigheid   -4,62    EUR/dag
korting voor ziekenhuisopname vanaf 31ste dag   -25,00 %

Via aanzienlijke kortingen van onze apotheek aan de bewoners helpen  we je de kosten van medicatie zo laag mogelijk te houden. 

Maak je je zorgen over de betaalbaarheid?


We bieden graag begeleiding via onze sociale dienst in geval van financiële onzekerheid.


De sociale dienst onderzoekt of u recht hebt op bijkomende tegemoetkomingen, zoals:

 • zorgverzekering 
 • zorgbudget voor ouderen
 • zorgbudget voor zwaar zorgbehoevenden
 • tussenkomst voetverzorging 

We trachten zo te vermijden dat spaargelden moeten aangesproken worden om de verblijfskosten te  betalen.

 

Wat als je toch nog een deel van de factuur niet kan betalen?

 

Ook in dit geval biedt de sociale dienst ondersteuning en helpen ze zoeken naar een oplossing. Er wordt onder andere onderzocht of er beroep wordt gedaan op de kinderen voor de onderhoudsplicht. Dit hangt onder andere af van de financiële draagkracht van de onderhoudsplichtige kinderen.. 

Een zakgeld van bijna 100 euro per maand wordt gegarandeerd voor deze bewoners en / of hun onderhoudsplichtigen die niet over voldoende financiële middelen beschikken. 
 

(terug naar begin)

 Hoe doe je een aanvraag voor opname in het WZC?

Je neemt contact op met één van onze maatschappelijk werkers van de sociale dienst om een afspraak te maken. 

Yana of Magali zal je vragen om een aantal gegevens mee te brengen op deze afspraak.

 

Yana of Magali zal je vragen om een aantal gegevens mee te brengen op deze afspraak.


Sociale dienst, Graethempoort 3a, 3840 BORGLOON
Maatschappelijk werkers voor WZC Bloesemhof (op afspraak) :

Yana Dehairs

Magali Muls


  
De openingsuren van de sociale dienst OCMW kan je terugvinden onder de rubriek Sociaal Huis bij de openinguren en medewerkers of door rechtstreeks op deze link te klikken.

Welke documenten moet je overhandigen alvorens tot een aanvraag over te gaan?  

- identiteitskaart (of kopie beide zijden, wordt bij ons gedaan indien nodig)
- inkomstenbewijzen d.m.v. bankrekeninguittreksels (pensioen, verhuur woning, invaliditeitsuitkering, …)
- 2 klevers van de mutualiteit
- naam, adres en telefoonnummer van de kinderen
- door de dokter ingevuld evaluatieschaal (Katz schaal - beschikbaar bij dokters of te downloaden op website van RIZIV)

Waartoe dient de evaluatieschaal en hoe is ze ontworpen?

De evaluatieschaal (formulier indicatiestelling, voormalige Katz-schaal) stelt je in staat om de afhankelijkheidsgraad van jouw patiënten te bepalen. Ze bestaat uit een vragenlijst waarmee hun capaciteiten in 6 domeinen van het dagelijks leven worden geëvalueerd:

zich wassen, zich kleden, transfer en verplaatsingen, toiletbezoek, continentie, eten

(terug naar begin)

 


 

Hoeveel kamers zijn er?

 

Alle 60 kamers van het woonzorgcentrum en de 4 kamers kortverblijf bevinden zich in het nieuwe gebouw.
In het oude gebouw bevindt zich ook de voormalige cafetaria die nog steeds dienst doet als ontmoetingsruimte voor bewoners en families alsook voor sommige activiteiten van het woonzorgcentrum. 

 
In de organisatie van het woonzorgcentrum staat de bewoner centraal, met als voornaamste doel het creëren van een echte thuis voor de bejaarde. De kamer is voorzien van alle meubilair (bed, nachtkastje, relaxzetel, tafel, stoelen, inbouwkasten, ...). 
Dit zorgt voor een erg praktisch ingerichte kamer met alle comfort. Voor de persoonlijke toets is er de mogelijkheid om de kamer nog gezelliger te maken met eigen decoratie zoals fotokaders, schilderijen, een bloemetje, … 

We raden af eigen meubilair mee te brengen maar kleine persoonlijke dingen kunnen, zolang ze de goede zorg en veiligheid niet verhinderen.

 

(terug naar begin)

 


 

Zijn er wachtlijsten of kan je dadelijk opgenomen worden?

Dit is erg afhankelijk van de situatie van de aanvrager en van de bezetting in het woonzorgcentrum. Er kans dus geen exacte wachttijd worden voorspeld.


Er worden een aantal principes gehanteerd om de volgorde op de wachtlijst te bepalen zoals de graad van zorg die je nodig hebt, van het feit of je inwoner bent van Borgloon, van de datum van je inschrijving, …


De wachttijd hangt ook af van de wisselende populatie van bewoners in het woonzorgcentrum waardoor er soms periodes zijn waarop er veel opnames zijn op korte tijd.

In dat geval kan het gaan over een wachttijd van enkele dagen tot weken maar soms zijn er ook periodes waarin de wachttijd kan oplopen tot enkele maanden.
Twijfel niet en neem vrijblijvend contact op om meer te weten. 

 

(terug naar begin)

 


 

Welke verzorging krijg je in WZC Bloesemhof?

 
De verzorging gebeurt professioneel en wordt getoetst aan de gangbare kwaliteitsnormen binnen de sector.

Geïntegreerde verpleging en palliatieve zorg zijn hierin twee belangrijke peilers.

Permanente opleiding van het personeel is hiervoor noodzakelijk.


Het team van verpleging, verzorging, kinesitherapie en bezigheidsanimatie staat onder leiding van een hoofdverpleegkundige op elke afdeling die de zorg coördineert en superviseert.


De hoofdverpleegkundige is de centrale persoon bij wie u altijd terecht kan voor informatie over de verpleging en verzorging.


De aanwezige kinesitherapeuten proberen jouw mobiliteit te verbeteren en zo lang mogelijk te bewaren terwijl de begeleiders wonen en leven trachten jouw verblijf zo aangenaam mogelijk te maken door een zinvolle tijdsbesteding aan te bieden en door een aangepast leefklimaat en huiselijkheid te scheppen. We hebben ook een ergotherapeut in dienst die het geheugen, het lichaam en vooral de fijne motoriek, het sociale leven en het gevoelsleven van de bewoner helpt te verbeteren. Daarbij worden zowel individuele aandacht als groepsactiviteiten gebruikt om de zelfstandigheid van de bewoners te behouden behouden of te stimuleren. 

De coördinerende geneesheer (CRA) staat ons steam bij in de ondersteuning van het medische beleid en treedt op als tussenpersoon tussen jouw arts en de instelling.

Voor de medische zorg verandert er niets in vergelijking met de thuissituatie. Jouw behandelende geneesheer kan ook in het woonzorgcentrum terecht.

Het zorgmodel, de manier waarop we de dagelijks zorg bieden, is erg actueel en binnen de organisatie dragen moderne managementtechnieken bij tot een efficiënt beleid.

Er zijn verschillende kanalen voor inspraak voor onze bewoners zoals rechtstreeks contact, de gebruikersraad, klachtenregister, ...

 

(terug naar begin)

 Wil je vrijwilliger worden of stage doen bij ons?

Vrijwilliger

Vrijwilliger worden in een woonzorgcentrum is meestal een zeer bewuste keuze
 
Je wil je inzetten voor anderen en tegelijk ben je op zoek naar een zekere vorm van persoonlijke voldoening.
Het warme gevoel iets goed te doen voor een bewoner, een helpende hand te bieden voor de hulpbehoevende medemens, dat gevoel houdt vrijwilligers in beweging.

Vrijwilligerswerk in het woonzorgcentrum kan betekenen:
•    moreel ondersteunende taken (bezoek aan een bewoner, aandacht geven, luisteren...)
•    logistiek ondersteunende taken (helpen in refter, keuken ...)
•    ondersteuning bij activiteiten van het dagelijks leven ( helpen bij eten, bij verplaatsingen naar bvb. bezigheidsanimatie, kapel, wandeling...)

Je kan Patrick Vangenechten of Tessa Van Vooren contacteren om een afspraak te maken voor een verkennend gesprek. Voor achtergrondinforamtie verwijzen we naar de website www.vrijwilligerswerk.be.
 
•    Patrick Vangenechten, directeur instellingen wnd
•    Telefoon 012 67 07 22
•    Stuur een e-mail naar Patrick 

 

Student

Geïnteresseerden kunnen bij Tessa Van Vooren terecht voor meer informatie:
 
•    Tessa Van Vooren, hoofdverpleegkundige wnd en verantwoordelijke voor studenten
•    Telefoon 012 67 08 10 
•    Stuur een e-mail naar Tessa

 

(terug naar begin) 
Met wie kan ik contact opnemen voor informatie?

Voor opnames, informatie en inschrijving voor en algemene begeleiding
Yana Dehairs, maatschappelijk werker WZC (OCMW Borgloon)

Magali Muls, maatschappelijk werker WZC (OCMW Borgloon)

Voor bewoners en naasten

Tessa Van Vooren, hoofdverpleegkundige wnd

Telefoon 012 67 08 10

Stuur een e-mail naar Tessa

Jolien Marreel, diensthoofd keuken

Telefoon 012 67 08 12

Stuur een e-mail naar Jolien

 

Voor algemene inlichtingen of bemerkingen

Patrick Vangenechten, directeur instellingen wnd

Telefoon 012 67 07 22

 Stuur een e-mail naar Patrick

Frauke Vanhees, sectorcoördinator 

Telefoon 012 39 83 63

Stuur een e-mail naar Frauke

Vera Leemans, algemeen directeur stad en OCMW

Telefoon 012 67 36 73

Stuur een e-mail naar Vera

 

 

 

 

(terug naar begin)


Wil je bij ons werken?

Solliciteren kan via de post, e-mail, telefonisch of persoonlijk contact bij de directeur instellingen.

(terug naar begin)

 

Neem snel een kijkje in de kamers, de leefruimtes en de binnenkoer


( foto’s Alain de Ligne)
 
1.    Inkomhal kamer met veel kastruimte, een koelkast, het oproepsysteem , de terminal van het elektronisch zorgdossier (naast deur) en een kluis. 

1. Inkomhal kamer met veel kastruimte, een koelkast, het oproepsysteem , de terminal van het elektronisch zorgdossier (naast deur) en een kluis.

2.    Het bed, de tv-kast met het TV-toestel, de schuifwand die toegang geeft tot de badkamer en tegelijk de kamer afsluit van de gang voor de nodige privacy.

2. Het bed, de tv-kast met het TV-toestel, de schuifwand die toegang geeft tot de badkamer en tegelijk de kamer afsluit van de gang voor de nodige privacy.

3.    De badkamer op de kamer met toilet, armsteunen, wastafel aangepast aan rolstoelgebruikers, zeepverdeler en verschillende ingebouwde kasten voor badkamerspullen.

foto van badkamer individuele kamer
 
4.     De leefruimte met in de middag- en avondzon gelegen terras

De leefruimte met in de middag- en avondzon gelegen terras en zicht op de kogelstraat

5.    De TV-hoek van één van de 4 leefruimtes

tv hoek, met houtimitatievloer en blauwe muur met tv en enkele zetels

6.    De balie van de verpleegpost op het gelijkvloers

de balie van de verpleegpost met hout tot op heuphoogte en glas vanaf dan naar boven

In de instelling zijn o.a. aanwezig:

 • 4 leefruimtes van telkens 16 personen op elke afdeling (gelijkvloers en 1ste verdieping) van 32 personen (waarvan 2 plaatsen kortverblijf per afdeling)
 • deze leefruimte is zowel bezigheidslokaal als eetruimte
 • naast elke leefruimte is er telkens een TV-hoek voor de rustige momenten
 • een eigen kapsalon (voorlopig in oud gebouw, na tweede fase in nieuwbouw)
 • eigen kinesitherapieruimte met twee kinesisten (voorlopig in oud gebouw, na tweede fase in nieuwbouw)
 • een binnenplein waardoor men kan buiten zijn zonder risico om weg te lopen
 • een eigen kerk (Graethempoort) en de aanwezigheid van een aalmoezenier (nog steeds bereikbaar via oud gebouw) 
 • 2 degelijke voldoende grote liften, waarvan 1 voor liggend vervoer van bewoners
 • een rooklokaal op de eerste verdieping voor alle bewoners 
 • 4 gemeenschappelijke badkamers met aangepaste baden en tilliften
 • elektronische verrijdbare personentilliften voor het comfortabel verplaatsen van bewoners 
 • kabeldistributie + digitale TV op elke kamer
 • mogelijkheid tot aansluiten van telefonie of internet (door bewoner particulier te regelen)
 • een koelkast op elke kamer (inbegrepen in dagprijs)
 • een kluis op elke kamer met persoonlijk instelbare code (inbegrepen in dagprijs)
 • een oproepsysteem op elke kamer en badkamer voor de veiligheid en het comfort van de bewoner
 • een elektronisch zorgdossier van elke bewoner raadpleegbaar door het personeel voor de meest recente informatie over de bewoner
 • een badkamer op elke kamer met aangepast toilet en lavabo + inbouwkasten
 • geneesheer - coördinator (CRA) die de schakel vormt tussen de individuele geneesheren en het woonzorgcentrum

De afgesloten binnenkoer van WZC Bloesemhof

foto van afgesloten binnenkoer WZC met klinkers, gras en tuintafels en stoelen

(terug naar begin)

Voor opnames, informatie, inschrijving en algemene begeleiding
Magali Muls, maatschappelijk werker WZC
Yana Dehairs, maatschappelijk werker WZC
Voor bewoners en naasten

Tessa Van Vooren, hoofdverpleegkundige wnd 

Jolien Marreel, diensthoofd keuken

 

Voor algemene inlichtingen of bemerkingen

Patrick Vangenechten, directeur instellingen wnd

Frauke Vanhees, sectorcoördinator 

Vera Leemans, algemeen directeur stad en OCMW